Tóth László

Tóth László képe

Megjelenítendő adatok

Fokozat
Prof. Dr.
Név
Tóth László
Beosztás
egyetemi tanár, professzor emeritus
Egyéb beosztások

Név: DR. TÓTH LÁSZLÓ
Tel.: + 36 28 522000/1464, Fax.: + 36 28 420 997,
Mobil: + 36 30 948 9743,
E-mail: toth [pont] laszlo [kukac] gek [pont] szie [pont] hu
E-mail: laszlotothdr [kukac] t-online [pont] hu ,

Születési dátum:1939
Végzettség: mg. gépészmérnök,
Munkahely:SZIE GÉK, Folyamatmérnöki Intézet, Energetika Tanszék, Gödöllő, Páter K. u. 1.
A kinevezésben feltüntetett munkakörök: egyetemi tanár, professzor emeritusz

Tudományos fokozat:
1968-egyetemi doktor (okl. száma 650),
1974 - kandidátusa (okl. száma 6048)
1984 - MTA doktora (okl. száma 2190)
1996 - Habilitáció (egyetemi tanár)
2000-2004 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Legmagasabb beosztásai:
1988-1989 Gépkísérleti Intézetben tudományos igazgatóhelyettes,
l989-1992 Gépkísérleti Intézetben főigazgató.
l992- Mezőgazdasági Technika c. főszerkesztő.
1994-1995. GATE. MGK. tud. tanácsadó,
1996- 2009. egyetemi tanár,
1997- 2004. dékánhelyettes.
2009- professzor emeritusz

Oktatási tevékenység: 1994 - Mezőgazdasági műszaki ismeretek, 1994-2004 - Gépészmérnöki alapismeretek, 2003-2005, Azonosítási technológiák (logisztika), 2004 – 2005, Szélenergia hasznosítása 2003-, Energetika alapjai 2005-, Energiagazdálkodás 2005-, Primer és szekunder energiahordozók 2007, , Posztgraduális képzés (Doktori Iskola): 1994 - 2006 Nem villamos mennyiségek villamos mérése,
Vezetése alatt 6 aspiráns (PhD) védte meg értekezését.

Szakterület: energetika, megújuló energiahordozók hasznosítása, mezőgazdaság gépesítése,

Tudományos és szakmai közéleti tevékenység:
1974-1978 MTA TMB albiz. titkár
1989-1993-ig az MTA Agrár-Műszaki Bizottság elnökhelyettes.
1989- Hungarian Agricultural Engineering nemzetközi tudományos periodika főszerkesztő
1991- Mezőgazdasági Technika főszerkesztő
1990-1993-ig a MAE Gépesítési Társaság alelnök,
2000- Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület elnök
2003- Magyar szélenergia Társaság alelnök
2003-2006-OTKA szakkollégium tagja
Nemzetközi
2001 – 2006 AGENG tag
2002 – WWEA tag, magyar referens

Kutatási tevékenységek (utóbbi 15 év):

1998-2004 Szélgenerátor magyarországi mintaegységének telepítése:
1998-2003 A oszlop méretezésével, számítógépes tervezéssel, végeselem módszer alkalmazásával
1998- A szélgenerátor telepítése, a szélenergia mérése és a berendezés hálózati csatlakoztatása
1998-2004 Első 600 kW-os szélgenerátor felépítése, a terv elkészítése
2002-2005 Magyarország szél- és naptérképének létrehozása (Széchenyi Kut. Terv konzorciumi tag)
2004-2007 FR azonosítás az állattartásban (OTKA téma)
2006-2008. Biogázreaktor fejlesztése (Vállalati megbízás)
2006. Földhő felhasználása klimatizálásra (beruházást megalapozó tan., megvalósult)
2004-2006. Használati melegöviz előállítása napenergiával szálloda részére (megvalósult)
2004-2007 Ostffyasszonyfa és Komárom térsége szélpotenciál meghatározása (vállalati megbízás)
2007 -2008 Erk és Felsőzsolca szélerőmű (szélenergia mérése és hatásvizsgálat)
2006-2008 Szélpark beruházást megalapozó tan. (vállalti megbízás, Jászberény, Tatabánya)
2008-2010 Nagyvállalat energetikai rendszerének vizsgálata (vállalti megbízás, Sony)
2008-2009 Nagyvállalat energetikai rendszerének korszerűsítése (vállalti megbízás, MARS)
2010 Darálási rendszer optimalizálása (vállalti megbízás, MARS)
.
KITÜNTETÉSEK

1965. 1994, 1998. Miniszteri Dicséret
1972, 1981, Mezőgazdaság kiváló Dolgozója
1974. Szabó Gusztáv Emlékérem,
1972, 1974, 1976, 1978, 1986 Intézet Kiváló Dolgozója.
1983 Törökszentmiklós Díszpolgára (szakmai elismerés)
1999, Miniszteri dicsére
2000, Mezőgazdasági Technika kiváló szerző
1999-2002 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2002, Pro-facultate
2004, Bánházi Gy. emlékérem2005
2003. Szentgyörgyi Albert Díj

JELENLEG IS OKTATOTT KÖNYVEK
Sembery P-Tóth L.: 2005. Hagyományos és megújuló energiák, Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 522 p.
Tóth L.: 1998 (szerk. és szerz.) Állattartási technika, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 788 p.
Tóth L. – Horváth G.: Nemvillamos mennyiségek (villamos) mérése, Egyetemi jegyzet, Szent István Egyetem Gödöllő, 2000. 124 p.
Tóth L. –Horváth G.: (2003): Alternatív energia, szélmotorok, szélgenerátorok. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 383 p.
Jegyzetek

Publikációk a megújuló energiák témakörben (fontosabbak)

1. Honti, V. – Tóth, L. (1983): Villamos szélmotorok fejlesztése, a kísérleti gép vizsgálatának tapasztalatai. = MTA-MÉM AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem – MÉM Műszaki Intézet, 6. kötet 49-51. p. HU ISSN 1419-2357, HU ISSN 1419-2365
2. Honti, V. – Tóth, L. (1986): Szélmotorral működtetett levegőztető szennyvíztárolókhoz. = MTA-MÉM AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem – MÉM Műszaki Intézet, 6. kötet 30-32 p. HU ISSN 1419-2357, HU ISSN 1419-2365
3. Tóth, L. – Honti, V. (1989): A szélenergia mérése és műszerei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 54. p. (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései, 76.) ISBN 963 05 5323 6, ISSN 0324-2714
4. Tóth, L. – Horváth, G. – Tóth, G. (1998): The Use of Wind Energy in Hungary. = Hungarian Agricultural Engineering, 1998. 11. 53-54. p. HU ISBN 963 611 358 0, HU ISSN 1419-2357
5. Horváth, G. – Tóth, L. – Tóth, G. (2000): A szélgenerátor oszlop dinamikai elemzése végeselem módszerrel. = MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem – FVM Műszaki Intézet, 2. kötet 153-159. p. HU ISSN 1419-2357, HU ISSN 1419-2365
6. Tóth, G. – Horváth, G. – Tóth, L. (2001): Energetikai célú szélmérés és széltérkép készítés. = MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar – FVM Műszaki Intézet, 2. kötet 15-19. p. HU ISSN 1419-2357, HU ISSN 1419-2365
7. Tóth, L. (2002): Szélerőművek telepítése és üzembeállítása. Mérnök Újság. Budapest, 12-14. p. ISSN 1218-5450
8. Tóth, L. (2002): Szélerőművek létesítése Magyarországon. Építési Piac. Budapest, 55-61. p. ISSN 1218-0084
9. Tóth, L. – Schrempf, N. – Tóth, G. (2006): Magyarország energetikai szélpotenciáljának meghatározása. Energiagazdálkodás. Budapest, 12-15. p. ISSN 0021-0757
10. Tóth L, Šlihte S., Ádám B., Petróczki K., Korzenszky K., Gergely Z.: 2011 Solar assisted ground source heat pump system, Synergy in the Technical Development of Agriculture and Food Industry (Synergy2011) Gödöllı, Hungary, 9–15. October 2011. 5 p. Disk ISBN: 978-963-269-250-0 http://synergy.szie.hu/hun/news.php
11. Ádám B.-Tóth L.: 2011 Heat technical measuring of ground for vertical borehole heat exchangers installations, Synergy in the Technical Development of Agriculture and Food Industry (Synergy2011) Gödöllő, Hungary, 9–15. October 2011. 6 p.
Disk ISBN: 978-963-269-250-0 http://synergy.szie.hu/hun/news.php
12. Ádám B.-Tóth L.: 2011 Heat recovery from thermal waters used for heating by heatpump before back-injection, Synergy in the Technical Development of Agriculture and Food Industry (Synergy2011) Gödöllı, Hungary, 9–15. October 2011. 4 p. Disk ISBN: 978-963-269-250-0 http://synergy.szie.hu/hun/news.php
13. Tóth L, Šlihte S., Ádám B., Petróczki K., Korzenszky K., Gergely Z.: 2011 Ground source heat pump system for an office building at gödöllő, Hungary 33 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SECTION IV OF CIGR Bioenergy and other renewable energy technologies and systems - BRETS - Bucharest, June 23-25 2011. ISBN 978606 521 686-0, Printed Cod: CNCSIS 54, 8p.

Publikációk 2013 és 2014

2013
1. Tóth L, Schrempf N: 2013. Szélerőművek szerepe a megújuló energia hasznosítása a Nemzeti Cselekvési Tervben, Mezőgazdasági Technika, 54. évf. 8. sz. ISSN 0026 1890. 4-9p.
2. Tóth L, Schrempf N: 2013. Fagymentesítés hőenergiával, AGRÁRIUM, Szaktudás Kiadó Ház KFT Bp. 23. évf. 2013/9. szeptember, 56-57p. HU-ISSN 1215-8380
3. Tóth L.: 2013 Állattartás klímája energiatakarékosan (ÜHG kibocsátás mérséklése) Mezőgazdasági Technika - Különszám, 54. évf. 7. sz. ISSN 0026 1890. 24-30p.
4. Tóth L, Schrempf N: 2013 Szélenergia felhasználás helyzete a magyar energia rendszerben és hatása CO2 kibocsátásra, Mezőgazdasági Technika - Különszám, 54. évf. 7. sz. ISSN 0026 1890. 14-18p.
5. Tóth L.: 2013. A fejés robotizálása, Mezőgazdasági Technika, 54. évf. 10. sz. ISSN 0026 1890. 3-5p.
Procedings
6. L. Tóth, N. Schrempf: 3013 Experiences of Wind Turbine Installation and Utilization in Hungary (Szélerőművek létesítésének és használatának tapasztalatai Magyarországon), 11th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection (HEEP) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Balatonfüred, 03 05.June,10p, http://www.heep.energia.bme.hu/
7. L. Tóth, N. Schrempf: 3013 Capacity and Structure of the Installed WPP on Hungary, 18th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry, Július 2-5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 12p. www.mate-net.hu/03menu/03index.htm
2014
1. Gergely Z, Tóth L, Petróczki K, G. Bércesi G.: 2014 Renewable Energy Assisted Air Conditioning System Instrumentation Hungarian Agricultural Engineering, HU ISSN 0864-7410. N° 25/2013, 9-13p.
2. Madár V. Tóth L. Madár Gy, Schrempf N : 2014 Kísérleti fagázgenerátor Mezőgazdasági Technika, 55. évf. .4.sz. ISSN 0026 1890. p.
3. Schrempf N, - Tóth L.: 2014 Wind Potential Calculations on Different Reliefs Hungarian Agricultural Engineering, HU ISSN 0864-7410. N° 25/2013, 80-85p
4. Tóth L, Kovács A, Tóth T.: 2014 Korszerű fejéstechnika, termelést segítő irányítási rendszer Mezőgazdasági Technika, 55. évf. 2. sz. ISSN 0026 1890. 12-15p.
5. Tóth L, Schrempf N: 2014. Gyártási folyamat hulladékhőjének felhasználása a munkahelyi környezet javítására Mezőgazdasági Technika, 55. évf. 3. sz. ISSN 0026 1890. 12-15p.
6. Tóth L., Beke J., Bártfai Z., Szabó I., Hartdégen G.: Technikai, technológiai jellemzők a vegyes anyagokat felhasználó biogáz üzemekben, Mezőgazdasági Technika, 55. évf. . 11sz. ISSN 0026 1890. 2-6p
7. Tóth L.: 2014 Hatékonyság és minőség a fejéstechnikában AGRÁRIUM Szaktudás Kiadóház, Budapest, Szeptember 34-38p
8. Tóth L.-Barkóczi Á.: 2014 Tejhűtés energiatakarékosan Mezőgazdasági Technika, 55. évf. 2. sz. ISSN 0026 1890. 2-5p.
9. Tóth L., - Koi Zs., – Szabó I., - Bártfai Z.: 1014 Faaprítékok hőtechnikai felhasználása Mezőgazdasági Technika, 55. évf. .10.sz. ISSN 0026 1890. 2-6p
Proceedings
1. L. Tóth, N. Schrempf, I. Patay .: 2014 Experiences of Wind Turbine Utilization in Hungary March 29-27 EXPRES 2014 Novi Sad.

KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK
TANULMÁNYOK
1. FÜLÖP G., JOVÁN D. TÓTH. L.: (1975) Gyepgazdálkodás gépesítése Mezőgazd. Kiadó Bp. l975. l9l-24O.p.
2. TÓTH. L. BÁNHÁZI Gy: l975. A gépi fejés hatékonyságának növelése és automatizálása Bp. Akadémiai Kiadó 0-65 p.
3. TÓTH. L.: l976. Nagy teljesítményű fejőberendezések üzemeltetése Bp. Mezőgazdasági Kiadó 8O.p.
4. PATKÓS I., TÓTH. L.: l976. Tehenészeti telepek műszaki-ökonómiai értékelése Bp. Akad. Kiadó 7O.p.
5. CZAKÓ J. TÓTH. L.: l977 A borjúnevelés technológiája Bp. Mezőgazdasági Kiadó 24O.p.
6. PATKÓS I., TÓTH. L.: l978. A Szarvasmarhatartás gépesítése Bp. Mezőgazd. Kiadó 2o-l8.p.
7. TÓTH. L. SZABÓ H: l978 Nagyüzemi szarvasmarhahízlaló telepek műszaki-ökonómiai értékelése Bp.. l978. Akadémiai Kiadó 0-50.p.
8. TÓTH. L. SZABÓ H. BAK J. : l980 Termelőüzemi tejhűtőberendezések műszaki-ökonómiai értékelése (Társszerzők:, Szabó Hajnal) Bp.. Akad. Kiadó 85.p.
9. TÓTH. L. BAK J. : l980 Fejés technológiája Bp. l98O. Mezőgazdasági Kiadó l57.p.
10. BÁNHÁZI GY. TÓTH. L. AT ALL.: l98l. Kukorica betakarítás és felhasználás gépesítése Bp. Mezőgazdasági Kiadó l20-l50 p.
11. TÓTH. L. CZINKÓCZKY A.: l98l. Az egyedi abrakadagolás automatizálása kötetlen tartású tehenészeti telepeken. Bp. Akadémiai Kiadó 85.p.
12. VELEZ D. TÓTH. L. CSERMELY J. CSOMA M.: Állattartás gépei és épületei II. Bp. l98l. Mezőgazdasági Kiadó ll5-ll6.p. l75-l82.p.
13. HORVÁTH GY. TÓTH. L. . l982. A tőgygyulladás elleni védekezés Bp. Mezőgazdasági Kiadó 2l5-288.p.
14. TÓTH. L. TÓTH I., ZÁGONI GY.: l983.A juhok gépi fejése és nyírása Bp. Mezőgazdasági Kiadó 84.p.
15. FÜLÖP G., JOVÁN D. TÓTH. L.: (1985) A gyepgazdálkodás gépei 2. átdolg. kiad. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó. l985. - 284.p.24 cm
16. TÓTH. L. HONTI V.: l987 Környezetkímélő energiaforrás a szélmotor Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, Biofüzetek sorozat.59 p.
17. TÓTH. L. : l989 Újabb kísérleti eredmények a fejés hatékonyságának növeléséhez
Budapest, Akadémiai Kiadó 0-96.p.
18. TÓTH. L. HONTI V.: l989 A szélenergia mérése és műszerei Budapest,
Akadémiai Kiadó 0-53.p.
19. L. TÓTH. L.M. TOKAR.: 1990. Abtomatizácijá b C/H”UROZSÁJ” Kiev , 182 p.
20. TÓTH. L. BAK J. : l992 Az alacsony sejtszámú tej termelésének műszaki összefüggései. Mezőgazdasági Műszaki Szaktanácsadó Füzetek, FMMI Gödöllő 0-l6.p.
21. B.A. JASZENYECKIJ, N.P. MECSTA,L.V. POTORELIJ. L. TÓTH.: 1992. Mehanizácija i elektrifikácija molocsnix fermov”UROZSÁJ” Kiev 391 p.
22. TÓTH. L. BAK J. : l994 GÉPI FEJÉS Gazdakönyvtár, MEZŐGAZDA KIADÓ,
Budapest. 1994. 223 p.
23. TÓTH L. : 1995. Mezőgazdasági zsebkönyvek II. Szerk: Vajdai Imre; 167-203 p.
GATE MSZKI, Gödöllő,
24. TÓTH L. AT ALL. : (Szerk) 1995. Gépi bérvállalkozók könyve MEZŐGAZDA KIADÓ Budapest, 319 p.
25. TÓTH L. AT ALL. : (Szerk) 1998 . :Mezőgazdasági vállalkozók és szolgáltatók tanácsadó füzetek, Nr. 01. kiadó: MGBSZ, ISSN1491-3280, Gödöllő,. 103.-108. p.
26. TÓTH L.: 1998. (szerző, szerkesztő) Állattartási technika Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1998. 0-788 p.
27. TÓTH L. (ír, szerk) Bak J. Kelemen ZS. 2000. Szálastakarmányok betakarítása, tárolása és etetése Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 2000. 160 p.
28. Szendrő P. (szerk), 2000.Mezőgazdasági gépszerkezettan, Tóth L. – Bölöni I. – Fogarasi L. – Győrfi Gy. – Patay I.: Állattartás gépei c fejezet Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 514-648 p.
29. TÓTH L. SEMBERY P.:(2002)-Elektronika és automatika a mezőgazdaságban. Szaktudás Kiadó Ház Budapest--402 p.
30. TÓTH L. AT. ALL.: 2006. Az állattartás műszaki hátterének fejlesztési irányai, Agrárműszaki jövőkép és szakemberképzés, Debrecen, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, ISBN-10: 963-9732-01-X, ISBN-13: 978-963-9732-01-8, p. 129-146.
31. SEMBERY P-TÓTH L.: 2005. Hagyományos és megújuló energiák, Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 522 p.
32. TÓTH L. –HORVÁTH G.: (2003): Alternatív energia, szélmotorok, szélgenerátorok. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 383 p.
33. Körmendi P. – Tóth L. – Dr. Marosvölgyi B. – Pecznik P.: (2003): Megújuló energiaforrások. Mezőgazdasági Vállalkozók és szolgáltatók tanácsadó füzete. Kiadó: MGBSZ 107 p.
34. Bak J. - Kelemen Zs. - Tóth L. (2010) Szálastakarmányok betakarítása, tárolása és etetése. Szaktudás Kiadóház Budapest, 270p
35. Herdovics M. Komka Gy. Tóth L.: (2011) Szemestermények szárítása, keveréktakarmány-készítés, sertéstartás gépesítése, Szaktudás Kiadó Ház Bp. 280p
36. Tóth L.: 2012. Alternatív energiaellátási rendszerek az agrárgazdaságban, Magyar Agrárkamara, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, ISBN 978-615-5224-22-5, 312 p.

ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

1. Tóth L.: 1967.Az itatásos borjúnevelés gépesítésének egyes kérdései
Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok, XIV. évf. 10. sz. Budapest 32.p.
2. Tóth L.: 1968Juhfejőberendezések összehasonlító vizsgálata
Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok, XV. évf. 9. sz. Budapest. 48.p.
3. Tóth L.: 1969Légmennyiségmérő alkalmazása fejőberendezések üzemének ellenőrzéséhez
Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok, XVI. évf. 7. sz. Budapest. 28.p.
4. Tóth L.: 1970Fejés gépesítése tejvezetékes fejőberendezésekkel
Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok, XVII. évf. 3. sz. Budapest. 56.p.
5. Tóth L.: 1971. Fejőállások összehasonlító vizsgálata.
Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok, XVIII. évf. 10. sz. Budapest 48.p.
6. Tóth L.: 1972. Fejőberendezések vákuumának stabilizálása a tőgy egészségi állapotának megőrzése céljából
Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok, XIX. évf. 6. sz. Budapest 31.p.
7. Tóth L.: 1974. Nagyüzemi automatizált fejőberendezések műszaki ökonomiai összehasonlítása
Mezőgazdasági Gépesítési tanulmányok, XXI. évf. 10. sz. Budapest 32.p.

ÖSSZESÍTÉS
PUBLIKÁCIÓS AKTIVITÁS

Megnevezés Száma
db
Folyóiratban, kiadványban publikált tudományos- és népszerű tudományos cikk
412
Könyv, és könyvrészlet 35
Kiadványban publikált tanulmány 10
Nem publikált tanulmány 16
Középiskolai szakkönyv 1
Szakmérnöki jegyzet 3
Szabvány 6
Jegyzet 3
Találmány bejelentés (elfogadva) 12
Találmány megvalósult 6

Idegen nyelven (az alábbi bontásban) 108
Könyvrészlet 2
Folyóirat cikk 36
Konferencia kiadvány (teljes szöveggel) 65

Szervezeti egység
FOMI - Energetika Tanszék
Épület
Aula
Szobaszám
218
Telefon
28/522000/1464
Mobil
06 30 344 2830/1464
MTMT publikációs lista
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001730

Történet

Ennyi ideje regisztrált felhasználó
8 év 46 hét
© 2004-2017.