Tehetséggondozás

Érezd magadban a tehetséget!
Egy Kar, amely kibontakoztat! 

 
A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara fennállásának több mint félévszázada során mindig kiemelt feladatának tekintette a tehetséges fiatalok továbbtanulásának elősegítését, a folyamatos támogatási rendszer biztosítását a legkorszerűbb felsőfokú műszaki ismeretek magas szintű elsajátítása érdekében.  Nagy hangsúlyt fektetett az interaktív hallgató-oktató kapcsolatrendszer működtetésére, a személyre szabott tantervi keretek kialakítására, a munkaerő-piaci elvárások teljesítésére.
Az átalakuló felsőoktatásban, a megváltozó társadalmi és finanszírozási feltételek között ez a felfogás különösen fontossá és aktuálissá válik.
A 2007/2008-as tanévtől a tanulmányaikat Karunkon megkezdő legtehetségesebb diákok számára ezért egyedülálló támogatási programot hívtunk életre.
Ennek keretében a bármelyik alapképzési szakunkra (BSc) jelentkező, a legmagasabb pontszámmal államilag támogatott képzési formában felvételt nyert 50 hallgatónak (a leendő elsőévesek megközelítően 20 százalékának) speciális tanulmányi szerződést ajánlunk, melynek keretében: 
  1. Vállaljuk, hogy a Karunkon folytatott tanulmányai teljes idejére (beleértve az esetleges mester-, és doktori fokozat megszerzését is) a legfelkészültebb oktatóink közül személyi mentort biztosítunk, aki figyelemmel kíséri szakmai fejlődését, támogatást nyújt tanulmányai sikeres folytatásához, kapcsolatot tart fenn a diák egykori középiskolájával.
  2. A tanulmányai megkezdésekor – minden további mérlegelés, vagy felvételi eljárás nélkül – felajánljuk a gödöllői Campus területén található korszerű kollégiumban történő elhelyezést.
  3. A tanulmányok sikeres befejezésekor egyéni támogatást nyújtunk a karriertervezésben és az elhelyezkedésben. 
Együttműködés a középiskolák tanáraival a tehetségekért! 
 
A hallgatói tehetségtámogató kezdeményezéssel párhuzamosan a Gépészmérnöki Kar külön figyelmet kíván fordítani a tehetséges fiatalok felkutatásában és támogatásában kiemelkedő munkát végző középiskolai pedagógusok elismerésére. Ennek keretében létrehozzuk a „Tehetségnevelő pedagógusok kollégiumát” (TEPKO), amelybe alapításkor az elmúlt 10 évben évfolyamelsőként végzett diákok által megnevezett azon középiskolai tanárok kerülnek meghívásra, akik diplomásaink szerint a legtöbbet tettek a tehetséges fiatalok továbbtanulásának elősegítéséért. A 2007/2008-as tanévtől kezdődően, minden évben a legmagasabb pontszámmal felvételt nyert diák által javasolt tanár kerül meghívásra a Kollégiumba. Részére a tanév első Kari Tanácsülésén ünnepélyes keretek között átadásra kerül a tagság tényét igazoló oklevél és az ezt jelképező, gravírozással ellátott aranytoll.
A Kollégium tagjai rendszeres tájékoztatást kapnak a felsőoktatással kapcsolatos folyamatokról (hírek, törvények, rendeletek, módszertani irányzatok stb.). Ezen felül a Kar honlapján állandó fórumot szervezünk a Kollégium tagjainak, ahol kifejthetik, illetve kicserélhetik tehetséggondozással, oktatással, neveléssel kapcsolatos álláspontjukat. A kollégium tagjait rendszeresen meghívjuk Karunkra, tevékenységünk tervezéséhez kikérjük és figyelem,be vesszük véleményüket.
© 2004-2017.