Alapszakok (BSc)

Az alapszakok olyan képzést nyújtanak, amelyek célkitűzése, hogy a végzett hallgatók közvetlenül a gyakorlatban hasznosítható ismereteket szerezzenek, ugyanakkor megfelelő alapot kapjanak a további szakmai elmélyüléshez, a mesterfokozat (MSc) megszerzéséhez is.

Választható szakok:

Minden szakon választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés is.

Általános tájékoztató anyagok képzéseinkről
 

© 2004-2017.