Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: muszaki.uni-mate.hu

BSc Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak - Agrárenergetika specializáció

Az agrárenergetikai tanulmányokat azon mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnök alapszakos hallgatók számára ajánljuk, akik az agrárium ma már egyre szélesebb spektrumban jelentkező energetika, energiaellátási területén kívánnak a jövőben elhelyezkedni.
Különös hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrások hasznosításával összefüggő elméleti és gyakorlati tématerületekre, úgymint a biomassza, vagy a geotermális energia hasznosítására.
A mérnöki oklevél megszerzését követően, a szakirányon végzett hallgatók az agrárgazdaságban aktív vállalatok cégek energiafelhasználásának optimálásával, illetve tevékenységi körtől függően, az energiatermelés alapanyagainak előállításával, vagy akár az energiatermelés és az energiaellátás irányításával is foglalkozhatnak. Az átadott ismeretanyag egyben alkalmassá teszi a hallgatókat önálló vállalkozás indítására is.
A szakirány oktatási anyagát folyamatosan frissítve, a legújabb szakterületi megoldások, eljárások, folyamatok ismeretanyagát adjuk át a hallgatóknak, ezzel is megalapozva az agrárenergetikában jártas korszerű mérnök képzést.
A hallgatóknak lehetősége nyílik megismerkedni a szakterület speciális folyamataival és technológiával, valamint ezek üzemeltetési és K+F+I lehetőségeivel. Ezáltal a szakdolgozat témaválasztása során, a gyakorlat számára is aktuális műszaki feladatot oldhatnak meg. A képzés színvonalát korszerűen felszerelt laboratóriumainkkal és a gyakorlatban is aktív belső oktatóinkkal, valamint külső kapcsolatrendszerünkkel adjuk meg. Az oktatók felkészültsége és a tanszék laboratóriumainak felszereltsége számos területen ad lehetőséget a hallgatóknak tudományos diákköri téma kidolgozására, ezzel elősegítve a mélyebb szakmai ismeretek elsajátítását és a szakdolgozat megalapozását. Munkatársainknak az agráriummal kiépített több évtizedes kapcsolatrendszere lehetőséget teremt a hallgatók számára, a kötelező szakmai gyakorlat korszerű, színvonalas gyakorlati helyeken történő teljesítésére és ezáltal a későbbi elhelyezkedésre.

 

© 2004-2017.