Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: muszaki.uni-mate.hu

BSc Műszaki Menedzser szak - Energiagazdálkodás specializáció

A szakirányt azon hallgatók számára ajánljuk, akik az energiagazdálkodás, az energetika műszaki és gazdasági feladatait érintő területeken kívánnak a jövőben elhelyezkedni. A képzés célja olyan menedzser szemlélet és tudás átadása, amelynek segítségével a végzett hallgató képes rálátni az energiatermelés, ellátás és értékesítés folyamataira, és ezen ismereteit integrálva alkalmas e folyamatok vezetői szemléletű irányítására.
Az oktatott tárgyak keretében lehetőség nyílik megismerkedni a szakterület speciális folyamataival és technológiával, azok gazdasági kérdéseivel, valamint ezek működtetési és K+F+I lehetőségeivel.

Különös hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrások hasznosításával összefüggő elméleti és gyakorlati tématerületekre. Továbbá a felhasználás szükségességére, előnyeire és hátrányaira az Európai Unió elvárásainak és normatíváinak, valamint a hazai szabályozások figyelembevételével.

A szakdolgozat témaválasztása során, a gyakorlat számára is aktuális műszaki feladatot oldhatnak meg. A képzés színvonalát korszerűen felszerelt laboratóriumainkkal és a gyakorlatban is aktív belső oktatóinkkal, valamint külső kapcsolatrendszerünkkel adjuk meg. Az oktatók felkészültsége és a tanszék laboratóriumainak felszereltsége számos területen ad lehetőséget a hallgatóknak tudományos diákköri téma kidolgozására, ezzel elősegítve a mélyebb szakmai ismeretek elsajátítását és a szakdolgozat megalapozását. Munkatársaink ipari-gazdasági kapcsolatrendszere lehetőséget teremt a hallgatók számára, a kötelező szakmai gyakorlat korszerű, színvonalas gyakorlati helyeken történő teljesítésére és ezáltal a későbbi elhelyezkedésre.

© 2004-2017.