Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: muszaki.uni-mate.hu

BSc Műszaki Menedzser szak - Termelés- és minőségmenedzsment specializáció

A specializáció célja Olyan szakemberek képzése, akik az általános képzés keretében elsajátított komplex tudásra épülő szakirányú ismeretek birtokában képesek a minőségközpontú termelési folyamatok:

 • megtervezésére, kialakítására,
 • hatékony működtetésére,
 • fejlesztésére,
 • tudatos átalakítására és/vagy megszüntetésére.

A specializáció tartalmi tagozódása:

1. Menedzsment blokk

 • Integrált vállalatirányítási rendszerek
 • Minőségügyi rendszerfejlesztés

2. Műszaki blokk

 • Gépipari mérés és minőségbiztosítás
 • Gépfenntartás
 • Raktározás- és csomagolástechnika

3. Ökonómia blokk

 • Környezetgazdálkodás
 • Statisztikai programok alkalmazása
 • Műszaki fejlesztés ökonómiája

A Termelés- és minőségmenedzsment specializációt sikeresen teljesítő hallgató:

 • Ismeri és érti a szakterület műszaki folyamatainak szervezési és üzemeltetési eljárásait. Rendelkezik a termelő és szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseinek, azok egészségre és biztonságra való hatásmechanizmusának ismereteivel.
 • A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és menedzsmenttudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Törekszik arra, hogy döntéseit az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint velük együttműködésben hozza meg.
 • Önállóan képes a termelő és szolgáltató vállalkozások műszaki-gazdasági jellegű, valamint humán folyamataival kapcsolatos menedzselési feladatok ellátására.
© 2004-2017.