Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Gépészmérnöki szak (BSc)

Klasszikus gépészmérnök képzés, az ipari gépgyártás követelményeinek eleget tevő tervező és technológus mérnök igény kielégítésére.
 
A gépészmérnöki képzés célja, hogy olyan széles látókörű, az élet minden területén helytálló műszaki szakemberek kerüljenek ki az egyetemről, akik alkalmasak a gépészeti berendezések tervezési, létrehozási és fejlesztési feladatainak ellátására, gépipari technológiai feladatok megoldására, a termelés és üzemeltetés magasabb szintű szervezési, fejlesztési és irányítási feladatainak ellátására, a fizikai tudományok gépészetben fontos szerepet játszó eredményeinek alkalmazására. Ilyen felkészültséggel nemcsak a hazai, de a nemzetközi munkaerő piacon is számíthatnak munkára, anyagi és erkölcsi megbecsülésre.
 
Választható specializációk:

A szak már duális képzésben is elérhető! További információ a duális képzésről
Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A gépészmérnöki szak letölthető prospektusa:
A gépészmérnöki szak bemutatkozó videója: 

Több videó a Gépészmérnöki Kar YouTube csatornáján érhető el: A Gépészmérnöki Kar YouTube csatornája

Az alapképzési-szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására.

A gépészmérnök képességei

 • Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására.
 • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
 • Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát.
 • A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
 • Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
 • Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
 • Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
 • Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes a gépészeti meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására

A képzési idő félévekben: 7 félév

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek: matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia, általános műszaki ismeretek,
 • gazdasági és humán ismeretek gazdálkodási és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, környezettudatosság és energiagazdálkodás, államigazgatási-szakmagyakorlói jogi ismeretek, humán ismeretek,
 • gépészmérnöki szakmai ismeretek információtechnológiai, anyagtudományi, gépészeti tervezési és modellezési, gyártástechnológiai, hő- és áramlástani, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, biztonságtechnikai, üzemeltetési és karbantartási ismeretek,
 • a gépelemek, gépek, gépészeti készülékek, épületgépészeti berendezések és szerkezetek, hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok modellezése, konstrukciós tervezése, szerkesztése,
 • a gép- és fém-, illetve polimer és kompozit szerkezetek és ezek elemeinek gyártástervezése és irányítása, szereléstechnológia kidolgozása,
 • a gépek és gépészeti rendszerek diagnosztikai vizsgálata, karbantartási, megbízhatósági feladatok kidolgozása,
 • az építésgépesítési technológiák, gépészeti technológiai folyamatok, mechatronikai rendszerek működtetése, irányítása, alkalmazása,
 • a gépi berendezések kiszolgálásának szervezése,
 • a környezetbarát technológiák alkalmazása, ipari környezet kialakítása, környezetvédelmi technikai eszközök tervezése, gyártása,
 • a szakmához tartozó informatikai eszközök és szoftverek használata,
 • a munkavédelmi feladatok megoldása szakterületein szerezhető speciális ismeret.

Bizonyos tantárgyak a specializációknak megfelelően kerülnek oktatásra!

Idegen nyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.

További információ a szakról

© 2004-2017.