Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Látogatóknak

Gépészmérnöki Kar

 
A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara a hazai műszaki felsőoktatás integráns része és egyben az Európai Felsőoktatási és Tudományos Térség aktív formálója. A Kar tevékenységében a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatás, a tudományos kutatás, valamint a mérnöki alkotó tevékenység szerves egységet képez.
Alapvető képzési területe a műszaki tudományokat érinti, ezen belül prioritással rendelkeznek a mérnöki tudományok. A kar speciális képzési területei választási lehetőséget kínálnak más műszaki tudományi intézetekhez képest.
 
A kar elsősorban rendszer-, illetve menedzser szemléletű, folyamat -, technológia-, illetve termékpálya tervező mérnököket képez. Ezen belül hangsúlyt fektet az általános mérnöki alaptudományok, illetve azok alkalmazását elősegítő alkalmazott diszciplínák tudományos igényű oktatására. Szakképzési rendszerébe tudatosan beépíti a vidék Magyarország várható nemzetgazdasági igényeiből adódó műszaki feladatok teljesítéséhez szükséges ismereteket. Oktatási munkáját a családias légkör és az interaktív hallgató-oktató kapcsolat jellemzi
Kutató, fejlesztő szaktanácsadó intézményként szerves egységben műveli az alap- és alkalmazott kutatást, a termék-, a technológia- és a szolgáltatásfejlesztést, valamint a komplex minőségbiztosítást.
 
A műszaki tudósképzésben fontos szerepet játszik a Kar szakmai –tudományos bázisán működő multidiszciplináris Műszaki Doktori Iskola, valamint a Tudományos Diákköri Mozgalom.
 
A Kar aktívan vesz részt a hazai és a nemzetközi szakmai-tudományos közéletben, szoros és tartalmas kapcsolatokat ápol más felsőoktatási és kutatási és egyéb szakmai tudományos intézményekkel.
© 2004-2017.