Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Létesítménymérnöki szak (MSc)

Egy épület, egy létesítmény egyre bonyolultabb komplex műszaki rendszer, amely építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú alrendszerek összessége. Az alrendszerek között egyre szorosabb a kapcsolat, tervezésük, kivitelezésük, működtetésük, karbantartásuk és felújításuk is egyre nagyobb követelményt támaszt a tervezővel, a kivitelezővel, az üzemeltetővel és a felhasználóval szemben.
A létesítménymérnök képzéssel az a célunk, hogy olyan mérnököt képezzünk, aki megfelelő szakértelemmel, rendszerelvű gondolkodással, tudással felvértezve a létesítmény tervezésétől egészen az üzemeltetésig átlátja az egész rendszert, az alrendszerek kapcsolatát, egymásra hatását és alkalmas legyen részfeladatok konkrét elvégzésére is. 

Választható specializációk:

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja létesítménymérnökök képzése, akik az alapvető környezetvédelmi- fenntarthatósági, minőségbiztosítási, jogi és gazdasági, valamint egészséggel és biztonsággal összefüggő ismeretek mellett rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek birtokában képesek elvégezni a létesítmények energetikai vizsgálatát, üzemeltetését, az épületgépészeti rendszerek tervezését. Képesek energiaracionalizálási koncepciókat és innovatív műszaki megoldásokat kidolgozni, megújuló energiaforrások költséghatékony integrálásával. Képesek kockázatmenedzsment alapú létesítményüzemeltetési stratégiák kidolgozására, a létesítmények tűzvédelmének tervezésére, kivitelezésére és a technikai berendezések üzemeltetésére. Felkészültek tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

A létesítménymérnök képességei

 • Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex épületgépészeti rendszerek átfogó tervezésére.
 • Képes épületek funkciójától függő technológiák és az épületek belső és külső környezetével, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításával kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazására.
 • Alkalmas a létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával kapcsolatos diagnosztikai vizsgálat elkészítésére, létesítmények auditálására, energetikai tanúsítások elvégzésére, értékbecslésre, facility managementi feladatok ellátására.
 • Képes komplex energetikai-költség-komfort elemzések és vizsgálatok készítésére, és ezek alapján az optimális megoldások meghatározására.
 • Képes elvégezni a létesítmények energetikai szimulációját, elvégzi az építmények és épületgépészeti rendszerek diagnosztikáját.
 • Képes a létesítmények energetikai auditjának, valamint üzemeltetési, karbantartási ütemtervének elkészítésére.
 • Képes komfortelméleti elemzések elkészítésére és a komfortkövetelmények alapján műszaki megoldások kidolgozására a megfelelő belső környezeti feltételek biztosításához.
 • Képes felmérni egy létesítmény energetikai állapotát, elemzéseket készíteni és koncepciókat készíteni létesítmények energetikai felújítására, rekonstrukciójára vonatkozóan.
 • Képes a létesítmények tűzvédelmének tervezésére, kivitelezésére és a technikai berendezések üzemeltetésére.


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
a gépészmérnöki alapképzési szak épületgépészeti specializációja.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
az energetikai mérnöki, az építészmérnöki, az építőmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a villamosmérnöki alapképzési szak.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek matematika, mechanika, anyagtudomány, hő- és áramlástan,
 • gazdasági és humán ismeretek projektmenedzsment, vezetési és szervezési ismeretek, minőségbiztosítás, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, kommunikáció, marketing, jogi és pénzügyi ismeretek,
 • épületgépészeti ismeretek épületgépészeti rendszerek és folyamatok analízise, tervezéselmélet és módszertan, folyamatirányítás és modellezés,
 • mérnöki alapismeretek, anyag- és gyártástechnológia, méréselmélet- és technika, tartószerkezetek tervezése
 • energetikai ismeretek települési és környezetműszaki ismeretek, energiagazdálkodás, hőtani és áramlástani ismeretek, épületfelügyeleti rendszerek, ismerete.


A választható specializációkat is figyelembe véve szerezhető speciális ismeretek:
véve a létesítménymérnöki szakma igényeinek megfelelő szakterületeken, az épületgépészet, az energetika területén szerezhető speciális ismeret.

Bizonyos tantárgyak a specializációknak megfelelően kerülnek oktatásra!

Idegen nyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, amelynek további követelményeit a tanterv határozza meg.

 

További információ a szakról

© 2004-2017.