Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Mechatronikai mérnöki szak (BSc)

A mai kor igényeinek megfelelő, elektromos és informatikai elemeket is tartalmazó mechanikai eszközök, rendszerek megalkotására és működtetésére alkalmas rendszerintegrátor mérnök (system engineer).
 
A képzés célja a tanulmányok során komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése. A fiatal szakemberek képesek lesznek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, szabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására. Képesek lesznek a több szakmára kiterjedő ismeretek szintetizálására és azok együttes alkalmazásával új értékek előállítására.
  
Választható specializációk:

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A mechatronikai mérnöki szak letölthető prospektusa:

A mechatronika szak bemutatkozó videója:

Több videó a Gépészmérnöki Kar YouTube csatornáján érhető el: A Gépészmérnöki Kar YouTube csatornája

Az alapképzési szak képzési célja, és a szakmai kompetenciák
A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, képesek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű tervezési feladataira, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energiahatékony és környezettudatos megszervezésére.

A mechatronikai mérnök képességei

 • Ismeri a mechatronika szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását, jellemzőit és alkalmazásuk feltételeit.
 • Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
 • Ismeri az alapvető mechatronikai tervezési elveket, módszereket ezen belül a gépészeti és finommechanikai konstrukciók, valamint az analóg és digitális áramkörök tervezésének alapjait.
 • Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket.
 • Ismeri a számítógépes irányítás, mérésadatgyűjtés, beágyazott rendszerek, optikai érzékelés, képfeldolgozás eszközeit, részegységeit, alapvető tervezési és programozási módszereit.
 • Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
 • Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, munkaegészségügyi, információtechnológiai, jogi, gazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
 • Ismeretekkel rendelkezik a vállalati gazdaságtan, valamint műszaki alapokon nyugvó költség-haszon elvű elemzés módszereiről és eszközeiről.


A képzési idő félévekben: 7 félév


A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek: matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia, általános műszaki ismeretek
 • gazdasági és humán ismeretek gazdálkodási és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, környezettudatosság és energiagazdálkodás, államigazgatási-szakmagyakorlói jogi ismeretek, humán ismeretek,
 • mechatronikai mérnöki szakmai ismeretek információtechnológiai, anyagtudományi, gépészeti tervezési és modellezési, gyártástechnológiai, hő- és áramlástani, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, biztonságtechnikai, üzemeltetési és karbantartási ismeretek,
 • a gépelemek, gépek, gépészeti készülékek, berendezések és szerkezetek, hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok modellezése,
 • a gép- és fém-, illetve polimer és kompozit szerkezetek és ezek elemeinek gyártástervezése és irányítása, szereléstechnológia kidolgozása,
 • a gépek és gépészeti rendszerek diagnosztikai vizsgálata, karbantartási, megbízhatósági feladatok kidolgozása,
 • mechatronikai rendszerek üzemeltetésében használt vezérlési és irányítási eszközök programozása,
 • hidraulikus és pneumatikus rendszerek tervezése, folyamatok szimulációja,
 • aktuátorok, robotok irányítási folyamatainak tervezése, szimulációja,
 • mechatronikai rendszerek működtetése, irányítása, alkalmazása,
 • a gépi berendezések kiszolgálásának szervezése,
 • ipari környezetben használt forgácsoló gépek üzemeltetése, gyártási folyamatok programozása,
 • a szakmához tartozó informatikai eszközök és szoftverek használata,
 • a munkavédelmi feladatok megoldása szakterületein szerezhető speciális ismeret.

Bizonyos tantárgyak a specializációknak megfelelően kerülnek oktatásra!
 

Idegen nyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

További információ a szakról

© 2004-2017.