MSc Műszaki Menedzser szak - Termelés- és minőségmenedzsment specializáció

A specializáció célja Olyan szakemberek képzése, akik a mesterképzés keretében elsajátított magas szintű tudásuk birtokában képesek a minőségközpontú termelési folyamatokat ellátó vállalkozások:

 • működési folyamatainak megtervezésére, kialakítására,
 • hatékony működtetésére,
 • stratégiai- és innovációs politikájuk kialakítására,
 • menedzseri funkcióinak betöltésére.

A specializáció tartalmi tagozódása:

1. Menedzsment blokk

 • Logisztika
 • Minőségmenedzsment módszerek

2. Műszaki blokk

 • Gépipari minőségbiztosítás
 • Ergonómia

3. Ökonómia blokk

 • Ipari marketing

A Termelés- és minőségmenedzsment specializációt sikeresen teljesítő hallgató:

 • Ismeri a beruházások, továbbá fejlesztési projektek tervezésének, gazdaságossági vizsgálatainak, műszaki kivitelezésének főbb eljárásait, módszereit.
 • Képes üzleti tervek készítésére, döntés-előkészítési feladatok elvégzésére, innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására. Képes továbbá munkahelyi csoportok vezetésére, az emberi erőforrás menedzselési feladatainak ellátására.
 • Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai fejlődését elősegítse. Önállóan képes a szervezetek működésének menedzselésére.
 • A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket.
© 2004-2017.