Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Műszaki menedzser szak (BSc)

Műszaki, gazdasági, jogi és menedzsment ismeretekkel felvértezett diplomás szakember, aki képes a sikeres vállalati működés feltételeinek megteremtésére.
 
A képzés során olyan komplex szaktudást tudunk nyújtani, amely birtokában végzett szakembereink képesek a műszaki-természettudományos ismeretekre épülő gazdálkodási- és szervezéstudományi ismeretek alkotó alkalmazására. Olyan készségek, képességek birtokába kerülnek, amelyek garanciát jelenthetnek a műszaki, mérnöki tevékenység magasabb színvonalú folytatására, a piaci verseny játékszabályai közötti eligazodásra, a racionális döntéshozatalra és a különböző típusú vállalkozások menedzselésében való érdemi közreműködésre.
 
Választható specializációk:

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A műszaki menedzser szak letölthető prospektusa:

A műszaki menedzser szak bemutatkozó videója:

Több videó a Gépészmérnöki Kar YouTube csatornáján érhető el: A Gépészmérnöki Kar YouTube csatornája

Az alapképzési szak képzési célja, és a szakmai kompetenciák
A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a különböző jellegű termelő és szolgáltató vállalkozások anyagi, műszaki, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak menedzseléséhez, képesek e folyamatokhoz kapcsolódó projektekben hatékonyan közreműködni, képesek továbbá a szervezetek működésének menedzselésére, ide értve a fejlesztési folyamatok megalapozását, megvalósítását is.

A műszaki menedzser képességei

 • A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására.
 • Képes műszaki, technológiai, beruházási, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási, informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére és fejlesztésük összehangolására.
 • Képes üzleti tervek készítésére, döntéselőkészítési feladatok elvégzésére, innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására.
 • Képes munkahelyi csoportok vezetésére, az emberi erőforrás menedzselési feladatainak ellátására.
 • Képes a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására.
 • Képes a versenytársak, a termékek, a piaci lehetőségek elemzésére és a termékek, műszaki tartalmú szolgáltatások értékesítése.
 • Képes az érintett szakterületen előállított termékek és szolgáltatások értékesítésében való aktív közreműködésre.
 • Képes a beruházási igények felmérésére, menedzselésére, valamint a beruházásokkal kapcsolatos műszaki és gazdaságossági vizsgálatok végrehajtására.
 • Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek felhasználói szintű kezelésére, alkalmazására.
 • Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit.
 • Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, az egészségfejlesztési ismeretek alkalmazására, az egészséget és a hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítására.

A képzési idő félévekben: 7 félév

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek matematika, fizika, biológia, kémia, mechanika és más természettudományok,
 • gazdasági és humán ismeretek mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazdaságtan, minőségmenedzsment, ergonómia, humán ismeretek,
 • műszaki ismeretek műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, anyag, gyártási és technológiai ismeretek, mérés- és irányítástechnikai alapok,
 • a gépelemek, gépek, gépészeti készülékek, folyamatok modellezése, konstrukciós tervezése, szerkesztése,
 • a környezetbarát technológiák alkalmazása, ipari környezet kialakítása,
 • a munkavédelmi feladatok megoldása szakterületein szerezhető speciális ismeret.
 • menedzseri szakmai ismeretek menedzsment, pénzügyek, jogi ismeretek, egészségfejlesztési ismeretek, differenciált szakmai ismeretek, államigazgatási-szakmagyakorlói jogi ismeretek
 • IT és precíziós technológiák ismeretei műszaki informatika, felhasználói szoftverek, a szakmához tartozó informatikai eszközök és szoftverek használata.

Bizonyos tantárgyak a specializációknak megfelelően kerülnek oktatásra!

Idegen nyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.

További információ a szakról

© 2004-2017.