Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

November 15-ig lehet jelentkezni a 2015. februárban induló keresztféléves képzésekre!

November 15-ig lehet jelentkezni a 2015. februárjában induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre. A jelentkezéseket elsősorban a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

A 2015. februárjában induló állami ösztöndíjas és önköltséges mesterképzésekre azok jelentkezhetnek, akik már megszerezték a szükséges felsőfokú végzettséget, vagy 2015. januárjában szerzik azt meg.

A Gépészmérnöki Kar mesterképzésben meghirdetett szakjai:

 Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett
képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

gépészmér
nöki (2)

támogatott

4

1 < 60

-

MŰSZ

M

N

K

gépészmér
nöki (2)

330 000 Ft

4

1 < 60

-

MŰSZ

M

N

A

létesítmény
mérnöki (2)

támogatott

4

20 < 30

-

MŰSZ

M

N

K

létesítmény
mérnöki (2)

330 000 Ft

4

20 < 30

-

MŰSZ

 

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett
képzés

Önköltség (félév)

Képz.
idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

Gépészmér
nöki (1)(2)

támogatott

4

1 < 60

-

MŰSZ

M

L

K

gépészmér
nöki (1)(2)

310 000 Ft

4

1 < 60

-

MŰSZ

M

L

A

létesítmény
mérnöki (1) (2)

támogatott

4

20 < 30

-

MŰSZ

M

L

K

létesítmény
mérnöki (1) (2)

310 000 Ft

4

20 < 30

-

MŰSZ

M

L

A

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (1)(2)

támogatott

4

1 < 30

-

AGRÁR

M

L

K

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (1)(2)

310 000 Ft

4

1 < 30

-

AGRÁR

M

L

A

műszaki menedzser (1) (2)

támogatott

4

1 < 30

-

MŰSZ

M

L

K

műszaki menedzser (1) (2)

310 000 Ft

4

1 < 30

-

MŰSZ

 

(1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái tömbösítve a félév elején egy hét egybefüggő (hétfőtől szombatig), majd a félév során további havi három nap kötelező konzultáció kerül szervezésre.

(2) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Specializálódás a képzés során

A specializáció választás általában a tavaszi félévben történik. Az induló specializációkat és az egyes specializációk indításához szükséges minimális létszámot a Kar évente határozza meg.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A jelentkezéshez csatolni kell oklevél-átlag igazolás másolatát, leckekönyv vagy oklevélmelléklet (Europass) másolatát.

A felsőoktatási felvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb 2014. november 30-ig - minden külön felhívás nélkül - kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie annak a jelentkezőnek, aki az adott szakra történő felvételhez nem rendelkezik a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel.

A kérelemhez a leckekönyv másolatát (oklevél melléklet másolatát) és amennyiben már oklevéllel rendelkezik a jelentkező, annak másolatát a Kar Tanulmányi Osztályára kell postai úton beküldeni (Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Tanulmányi Osztály, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.). A kreditelismerési kérelemhez nyomtatvány letölthető: www.gek.szie.hu (főmenü, tanulmányi fájlok, kérelmek) helyről.

Nem kerül számításra felvételi pont annak a jelentkezőnek, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Pontszámítás:

Felvételi pontok:

 - oklevél átlag alapján: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 - intézményi TDK helyezés/dicséret: 3 pont
 - matematika szigorlat: 5 pont
 - mechanika szigorlat: 5 pont
 - Országos TDK 1-3. hely: 3 pont

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2015. január 8-ig kell benyújtani.

 

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

© 2004-2017.