Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Megvédte MTA doktori értekezését dr. Husti István

ikeresen megvédte a „Műszaki fejlesztés a mezőgazdaságban" című akadémiai doktori értekezését dr. Husti István egyetemi tanár október 5-én az MTA vári épületegyüttesének Kongresszusi termében.

 Téziseinek bevezetésében dr. Husti István rámutatott: „Ahhoz, hogy a mezőgazdálkodásban „megcsináljunk" egy fejlesztést, mindenekelőtt ismerni kell a fejlesztési folyamatok „természetrajzát", a fejlesztőmunka fő fázisait, a belső és külső kapcsolódásokat és a végső eredményességet befolyásoló tényezőket, azok hatásmechanizmusával egyetemben. Doktori értekezésemben ehhez a megismerési folyamathoz kívánok adalékokkal szolgálni. Abból az alapvető feltételezésből indulok ki, hogy a mezőgazdálkodás fejlesztése egy többfázisú innovációs folyamat, melynek kulcseleme a „műszaki fejlesztés" fogalmához tartozó tevékenységrendszer."

*

Az előttünk álló újabb beiskolázási időszakra való tekintettel, a pályaválasztást megkönnyítendő céllal is idézzük a nyilvános vitában elhangzottak közül dr. Beke János egyetemi tanár gondolatait. A Gépészmérnöki Kar dékánja elmondta, hogy dr. Husti Istvánnak a műszaki ökonómiával kapcsolatos munkássága eredményeként a gödöllői gépészképzés több szakán lényegesen nagyobb arányban szerepelnek ökonómiai tantárgyak, mint az országos átlag és ezt rendkívül nagy előnynek tartja, hiszen a munkaerőpiac igen kedvezően értékeli. Másik megjegyzése a műszaki menedzser szakhoz kapcsolódott. Elsősorban dr. Husti István szellemi termékének tartja, hogy a tananyag kialakítása során a Gépészmérnöki Kar a műszaki tartalomra fektette a hangsúlyt. Ebből következően a nálunk végzett műszaki menedzserek elhelyezkedésével sincs gond.

© 2004-2017.