Új év, új dékán

2008. január 1-től új vezetés kezdte meg munkáját a Gépészmérnöki Karon. A Kar dékáni posztját Dr. Szabó István egyetemi docens látja el.


© 2004-2017.