Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Dr. Markó József-díj

Dr. Markó József okl. gépészmérnök, Jedlik Ányos-díjas szabadalmi ügyvivő, karunk egykori hallgatója Dr. Markó József-díjat alapított. A Díj célja, hogy ráirányítsa a mérnökjelöltek és kezdő gépészmérnökök figyelmét a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályokra és az iparjogvédelemben illetve az innovációban rejlő hatalmas lehetőségekre, amelyekkel élni kell. A díjat (évente egy) olyan kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgató kaphatja, aki olyan invenciózus diplomatervet, vagy más műszaki megoldást hozott létre, amely eredeti megoldásával az adott szakterületen a technika állását jóval meghaladja, vagyis jelentős szellemi alkotást tartalmaz.

A Díj abból áll, hogy a kitüntetett hallgató diplomatervének szabadalmi bejelentéssé történő szakszerű átdolgozását Alapító - a 40 éves hazai és nemzetközi szabadalmi ügyvivői praxisával - átdolgozza a hallgatóval folytatandó konzultáció alapján, majd a kitüntetett hallgató nevében - a díjátadástól számított 2 hónapon belül - a szabadalmi bejelentést benyújtja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalanál, hogy az a |ehető legnagyobb eséllyel induljon a szabadalom megszerzéséért.

© 2004-2017.