Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Új Nemzeti Kiválósági Program 2018/2019. tanév

Tisztelt Hallgató, Oktató, Kutató Munkatárs!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 45 év alatti oktató, kutatók támogatásával. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Az Ösztöndíjprogram az alábbi kategóriákból áll:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

Az ösztöndíjak összege:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj alapképzésben részt vevő első éves ösztöndíjasa: 50.000.-
 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj alapképzésben részt vevő felsőbb éves ösztöndíjasa: 75.000.-
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj osztatlan mesterképzésben részt vevő első éves ösztöndíjasa: 50.000.-
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj mester-, (osztatlan) képzésben részt vevő ösztöndíjasa: 100.000.-
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj doktori képzésben részt vevő ösztöndíjasa: 100.000.-
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj doktorjelölti jogviszonyban álló ösztöndíjasa: 300.000.-
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasa: 200.000.-
 •  „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasa: 50.000.-

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:

A pályázatok beérkezési határideje 2018. május 10. 16 óra (postai feladás esetén a beérkezés határideje)

"Tehetséggel fel" pályázat esetén a pályázatok benyújtásának határideje 2018. június 13. (postai feladás esetén a beérkezés határideje)

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. címre ajánlott, elsőbbségi küldeményként elküldve A/4-es borítékban,

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj esetében

az Egyetem rektorának, Dr. Tőzsér Jánosnak címezve, vagy személyesen a fenti cím földszinti 18-19. irodájában lehet benyújtani zárt A4-es borítékban.

 

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj esetében
az Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács elnökének, Dr. Helyes Lajosnak címezve, vagy személyesen a fenti cím 2130. irodájában lehet benyújtani lezárt  A4-es borítékban.

 

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj esetében
az Egyetem rektorának, Dr. Tőzsér Jánosnak címezve,  vagy személyesen a fenti cím 2130. irodájában lehet benyújtani lezárt A4-es borítékban.

 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak!

 

Szándéknyilatkozat pályázat befogadásáról szóló dokumentum aláírására jogosult személyek leadott jogkörben:

ÚNKP-18-1: Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - dékán vagy oktatási rektorhelyettes,
ÚNKP-18-2: Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - dékán vagy oktatási rektorhelyettes,
ÚNKP-18-3: Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj - az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke,
ÚNKP-18-4: Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj - dékán,
ÚNKP-18-5: „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj - dékán vagy oktatási rektorhelyettes.

A pályázatok formai ellenőrzésére és hiánypótlás bekérésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a pályázati felhívásban szereplő kötelező dokumentumokat a pályázó hiánytalanul benyújtotta (a pályázati kiírások szerint) -  pályázati adatlap és annak mellékleteként a kutatási tervet (1. számú melléklet), a fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatát (2. számú melléklet) és a Pályázói nyilatkozatot (3. számú melléklet).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást és segítséget nyújt:

- koordinátor:
Dr. Tóth Tamás (oktatási rektorhelyettes)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, földszint 5-6. iroda
oktatasi [pont] rektorhelyettes [kukac] szie [pont] hu
+36-(28)-522-000/1007

- Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj ügyintézője:
Uj Boglárka (ügyvivő szakértő)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, földszint 18-19. iroda
+36-(28)-522-000/1007
Uj [pont] Boglarka [kukac] fh [pont] szie [pont] hu
Ügyfélfogadási idő: H-CS 8-12

- Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj ügyintézője:
Törökné Hajdú Mónika (ügyvivő szakértő)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, II. em. 2130-2131. iroda
+36-(28)-522-000/1058
Torokne [pont] Hajdu [pont] Monika [kukac] tti [pont] szie [pont] hu Ügyfélfogadási idő: H-CS 8-12

© 2004-2017.