Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Diplomaátadó ünnepély a Gépészmérnöki Karon

A Gépészmérnöki Kar diplomaátadó ünnepségét 2018. június 16-án tartották az Aulában.

A nyári záróvizsga időszakban alap és mester szakokon nappali és levelező tagozaton mindösszesen 172 fő tett sikeres záróvizsgát.

Az idén már negyedik alkalommal köszönthettük és adhattuk át gyémánt és aranydiplomájukat azoknak, akik 60 és 50 évvel ezelőtt vették át oklevelüket a Szent István Egyetem jogelődjénél a Magyar Agrártudományi Egyetemen, annak is a Gépészmérnöki Karán.

Az ünnepség résztvevőit Dr. Tőzsér János rektor úr és Dr. Kátai László dékán úr köszöntötte.

Az ünnepségen „Váradi János Emlékérmet” kapott Dr. Kerényi György egyetemi docens, „Komándi György díszoklevelet” vett át Dr. Judák Endre ny. egyetemi docens, Pro Facultate oklevelet kapott Farkas Imre rendőrezredes, Kufferstein József mérnöktanár, Dr. Varga Vilmos címzetes egyetemi docens. Gépészmérnöki Kar „címzetes mezőgazdasági gépészmérnöki” elismerést vett át Hay János úr.

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara és az A.HOLDING CSOPORT különdíjat hozott létre a Gépészmérnöki Kar kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatói és hallgatói részére. Az idén Kiválósági díjat vehetett át Dr. Fülöp István mestertanár, Dr. Kovács Imre mesteroktató és Juhász Dániel egyetemi hallgató.

A legkiválóbb szakdolgozatok és diplomatervek a záróvizsga bizottságok javaslata alapján pályadíjban részesültek.

A Gépészmérnöki Kar Pályadíját nyerte Pető Tibor gépészmérnök, Waltner Soma gépészmérnök, Patonai Zoltán okleveles létesítménymérnök, Gácsi Bernadett okleveles műszaki menedzser.

Kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján Dékáni Dicséretben részesült Csereklei Dániel gépészmérnök, Ilcsik Réka okleveles gépészmérnök, Machi Maytham Hasan Mahdi okleveles gépészmérnök, Talafha Mu'ath Sultan Ahmad okleveles gépészmérnök.

© 2004-2017.