Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Diplomaátadó ünnepség a Gépészmérnöki Karon

A 70 éve alapított Gépészmérnöki Kar diplomaátadó ünnepségét tartották a Szent István Egyetem aulájában január 10-én. Ezúttal 68 alapszakon, 34 mesterszakon és 20 szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató vehette át a végzettségét bizonyító oklevelet.

Köszöntőjében dr. Palkovics László rektor elmondta, hogy a kar képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési folyamatok műszaki igényeihez igazodó oktatási formákból fejlődött ki. Kezdettől fogva meghatározó szerepet kapott a mezőgazdasági gépek, a géptan oktatása, később vizsgálata és fejlesztése. A gazdasági termelés egyik feltétele a műszaki berendezések célirányos használata. Ezeket a gépeket, berendezéseket tervezni, gyártani, fejleszteni, forgalmazni, üzemeltetni és javítani kell. A karon szerezhető gépészmérnöki- és a mezőgazdasági gépészmérnöki diplomával mindez megtehető, hangsúlyozta. A mechatronika, az informatika, a létesítmények üzemeltetése és menedzsment ismeretek új területeket jelentenek a műszaki szakemberképzésben; a kar az erősödő munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítja képzési struktúráját, fejezte ki meggyőződését a rektor.

A következőkben dr. Kátai László dékán tartott ünnepi beszédet. Kiemelte, a végzettek a Szent István Egyetem huszadik, a kar 70 tanévében vehetik át diplomájukat. Ezzel az eseménnyel tanulással telt hosszú időszakot zárnak le, ami a kar számára is jeles mozzanat, hiszen a tanárok munkájuk eredményét is ünneplik. A dékán arról is szólt, hogy műszaki diplomát sok energia befektetéssel lehet megszerezni. Ugyanakkor az itt végzettek iránt mutatkozik az egyik legnagyobb a kereslet a munkaerőpiacon. Hozzátette: a sikerhez a tudás mellett szerencsére és jó fellépésre is szükség van. Javasolta az ünnepelteknek, hogy egyikről se feledkezzenek meg hosszú pályafutásuk során. 

Az ünnepségen a Gépészmérnöki Kar tiszteletbeli professzora címet adományozták Baráth István dandártábornoknak, aki a Magyar Honvédség Logisztikai Központ (MH-LK) parancsnokaként több éven keresztül támogatta a kar és az MH-LK közötti magas színvonalú szakmai és tudományos együttműködést. A koordinálásával létrejött oktatási és tudományszervezési megállapodás valamint a Logisztikai Központ jelentős szakmai támogatást nyújtott a Nemzetközi Terep-Jármű Rendszerek Tudományos Egyesület Budapesten rendezett nemzetközi konferenciájához.

Dr. Appel György, az A. Holding Csoport elnök-vezérigazgatója 2015-ben kiválósági díjakat hozott létre a kar kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatói és hallgatói részére. A díjat idén dr. Víg Piroska egyetemi docens, Tóth Réka tanársegéd és Kiss Péter Marcell egyetemi hallgató kapta.

A Közlekedési Műszergyártó Zrt. a vállalat fennállásának 120 éves jubileumára minőségi díjat alapított. A kari kuratórium előterjesztése alapján a vállalat KMGY Zrt. minőségi díjban részesítette oktatói kategóriában Bakk János és Nagy István mesteroktatókat, ipari kategóriában Tallér Györgyöt, hallgatói kategóriában Szabó Péter Bence és Bíró Norbert végzős hallgatókat.

Kari pályadíjban részesült Lesó Mátyás okleveles műszaki menedzser A jelenlegi ügyfélkezelő rendszer megszüntetése (kivezetése) és funkcióinak áttétele egy másik rendszerbe című diplomadolgozatáért, Balogh Máté mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök AMAZONE D8 30 Super vetőgép talajtömörítő egységének rekonstrukciós tervezése című szakdolgozatáért, Ecsegi Péter gépészmérnök CNC gépes megmunkálás, szimultán 5 tengelyes gépen című szakdolgozatáért, Lágymányosi Anikó Dóra műszaki menedzser Létesítmény üzemeltetésének fejlesztése intelligens technológiákkal című szakdolgozatáért.

Kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján Dékáni Dicséretben részesültek Budai Viktor okleveles gépészmérnök, Telegdi Fábián gépészmérnök.

 

Fotó: Balázs Gusztáv

© 2004-2017.