Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

FELHÍVÁS A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2020/2021. TANÉVI PÁLYÁZATÁRA

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó
hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév (10 hónap) időtartamára.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza

1.         A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas  illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek; a pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második felében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek

2.        Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.

3.        A 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.

4.         Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

5.         A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatot a hallgatók a saját karuk Dékáni Titkárságára nyújthatják be egy példányban.

Határidő: 2020. július 3. (péntek) 12.00 óra.

A SZIE Gépészmérnöki Karán 4-en részesülhetnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a 2020/2021-ae tanévben azon hallgatók közül, akik az előző tanév során

 

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, és
  • szakmai területen is kimagaslóan teljesítettek.

 

A pályázatok elbírálása és pontozása

 

 1. sz. melléklet (Lásd alább)

 

A nyelvvizsga időkorlát nélkül beszámítható.

4,00 súlyozott tanulmányi átlag alatt a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülhet.

Szakmai tevékenységet bizonyító dokumentumoknál és igazolásoknál csak azok vehetők figyelembe, melyek a megelőző tanévben születtek.

Közéleti, sport és egyéb tevékenységet bizonyító dokumentumoknál és igazolásoknál csak azok vehetők figyelembe, melyek a pályázat benyújtásakor is még aktív részvételt igazolnak.

Minden jogcímért csak egyszer adható pont.

 

         A beadás módja:

 A pályázatot 1 példányban kell leadni 2020. július 03-ig a Gépészmérnöki Kar Dékáni Titkárságára (Aula). A késve érkező vagy a Kar megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

         A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az oktatásért felelős miniszternek írott kérelmező levelet,
  • kitöltött pályázati lapot (letölthető a www. gek.szie.hu honlapon a Tanulmányi fájlok/Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj),
  • a pályázó előző két aktív lezárt félévi tanulmányi eredményének a Tanulmányi Hivatal által hitelesített index-másolatát vagy Neptun kivonatát,
  • a hallgató nyelvismeretét igazoló dokumentum másolatát,
  • a szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetését a referenciát nyújtó személy ajánlásával,
  • a szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetését, megjelenésük idejét és helyét, valamint első lapjának másolatát, a hallgató által végzett egyéb tevékenységek ismertetését, igazolását.

Felhívom figyelmét, hogy korábbi nyertes pályázók az előző évben már pontot kapott tevékenységre e pályázatban pontot nem kaphatnak.

Benyújtási határidő: 2020. július 03. péntek. 12 óra (hiánypótlás: a beérkezett pályázatoknál lévő hiányosságokra azonnal felhívják a figyelmet)

Eredmények közzététele: 2020. július 06. hétfő

Jogorvoslati határidő: 2020. július 13. 12 óra hétfő

Végleges rangsor közzététele: 2020. július 14. kedd

  1. sz. melléklet

SZIE Gépészmérnöki Kar

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjhoz elbírálási szempontok

 

Megnevezés

Pont

Tanulmányok (A két félév súlyozott tanulmányi átlagát külön-külön értékeljük, és a pontszámokat összeadjuk. A 4,00 tanulmányi eredmény 100 pont. A 4,00 feletti rész századonként 0,5 pontot ér.)

Max. 300

Szakmai tevékenység

Max. 200

kutatási tevékenység

20

OTDK, TDK részvétel, helyezés

60

publikációk, előadások

20

pályamunkák, dolgozatok

20

egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek

40

egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység

20

oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek (pl.: demonstrátor)

20

Nyelvi képzés, nyelvismeret

Max. 50

középfokú nyelvvizsga

20

felsőfokú nyelvvizsga

30

Közéleti, sport és egyéb tevékenység

Max. 50

hallgatói közéleti tevékenység (HÖK)

20

egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység

15

aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sport tevékenység

15

CsatolmányMéret
pontozas_gek.doc37.5 KB
© 2004-2017.