A díszoklevelek adományozásának rendje a Gépészmérnöki Karon

 

A kar dékánja kérelemre arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki a Karon vagy jogelődjeinél oklevelét sorrendben 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte meg, és életpályája alapján, közmegbecsülésre méltó. Az adományozás a jubileum évében történhet.

Az aranyoklevél adományozásáról a Kar Tanácsa dönt és ehhez a következőket kell benyújtani a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala ( 2100. Gödöllő, Páter Károly u. 1.) részére:

- az oklevél adományozására vonatkozó írásbeli kérelem,

- az eredeti oklevél másolata,

- szakmai önéletrajz

Beérkezési határidő: február utolsó napja

 

Az oklevelek ünnepélyes átadására a Kar nyári diplomaosztó ünnepségén kerül sor.

 

 

© 2004-2017.