Ösztöndíjprogram a részösztöndíjas hallgatók számára

A SZIE Gépészmérnöki Kar a részösztöndíjas képzésein tanuló hallgatóknak a 2012/2013-as tanévben ösztöndíjprogramot hirdet.

A program lényege, hogy a legtehetségesebb fiatalok műszaki felsőfokú tanulmányainak támogatására a Kar pályázat útján elnyerhető ösztöndíjat, felsőbb éves tanulmányaik alatt pedig demonstrátori ösztöndíjat biztosít.

A SZIE Gépészmérnöki Kar ösztöndíjában részesülhet a 2012/13. tanévre felvett elsőéves hallgató:

  • aki a Kar bármely alapszakán (Bsc) állami részösztöndíjasként kezdi meg tanulmányait, és
  • akinek a felvételi pontszáma a legjobb 10%-ba tartozik (a felvételt nyert állami részösztöndíjasok pontszámait figyelembe véve).

Felsőbbéves tanulmányai során demonstrátori ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki a Karral állami részösztöndíjas hallgatói jogviszonyban áll:

  • a Kar meghatározott intézetében, heti 4-6 óra időtartamban műszaki szakmai munkát végez,
  • tanulmányi eredménye (az ösztöndíjalap számítási módja alapján) a legjobb 10%-ba tartozik (az állami részösztöndíjas hallgatók között).

A létrehozandó kari ösztöndíjalap pénzügyi forrását:

  • a Kar gazdasági, vállalati partnereinek támogatása,
  • a Gépészmérnöki Kar saját bevételeiből elkülönített pénzügyi keret, valamint
  • a Kari Hallgatói Önkormányzat

biztosítja.

A támogatást kuratórium ítéli oda, amelynek tagjai között a Kar Dékánja és a Hallgatói Önkormányzat Elnöke is részt vesz.

További információ, és az érintett szakok listája a mellékelt anyagban található.

CsatolmányMéret
kepzeseink.pdf503.96 KB
© 2004-2017.