Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

TÁJÉKOZTATÓ A NYELVVIZSGA HIÁNYÁBAN KI NEM ADOTT OKLEVELEKKEL KAPCSOLATBAN

A 2012. január 1-től hatályos a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (1) és (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

(1) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.
(2) Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.

A törvény 109.§ (2) bekezdése szerint a 107.§ 2012. szeptember 1-én lép hatályba.

Értelmezés:

1.    Az egyetem Szenátusa 2012. májusban a következő döntést hozta:

Az egyetem kedvezményes költségű intenzív nyelvi kurzusokat szervez, célirányosan nyelvvizsgára való felkészítéssel. A sikeres nyelvi vizsgát abszolválók visszakapják a kurzus költségét. Az egyetem egyéni elbírálás és szakmai szempontok alapján elismerheti más intézmények saját belső nyelvvizsga-szabályzata szerint teljesített vizsgakövetelményeket is.

A SZIE a nyelvi követelményrendszerében a jövőben a mindenkori törvényi előírásokat minimum követelménynek tekinti. Szervezeti egységei, illetve szakjai a törvényi előírásoktól szigorúbb követelményrendszereket is megfogalmazhatnak.

A SZIE eltökélt abban, hogy a jelenlegi nyelvi képzési rendszerének hatékonyságát fokozza, továbbá, hogy érdekeltté tegye hallgatóit a nyelvi kurzusokon való tömeges részvételben. Ennek eszközeit és módszereit a kari tanulmányi- és vizsgaszabályzatokban kell rögzíteni.

Gödöllő, 2012. február 2.


Dr. Daróczi Miklós s.k.
oktatási dékánhelyettes

© 2004-2017.