Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Napenergia-hasznosítási szakirányú továbbképzési szak


  • Formája:  levelező képzés
  • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Napenergia-hasznosítási szakmérnök

  • A képzésért felelős kar megnevezése:

Gépészmérnöki Kar

  • A szakért felelős oktató neve és beosztása:

Dr. Farkas István DSc, egyetemi tanár

  • A tervezett szakirány(ok) megnevezése:nincs
  • A végzősök iránti országos és regionális igény, tervezett hallgatói létszám:

A képzés célja a természettudományos és műszaki alapképzésben felsőfokú végzettséget szerzett szakemberek ismereteinek gyarapítása a napenergia-hasznosítás területen, a napkollektoros, a napelemes és a passzív építészeti alkalmazásoknál. A képzés áttekintést ad a napenergia aktív és passzív hasznosítás alapismereteiről, bemutatja mind a fototermikus mind a fotovillamos napenergia hasznosító berendezések főbb komponenseit. Megismerteti, továbbá a gyakorlatban alkalmazott tipikus rendszerek felépítését, kialakítását és alkalmazási lehetőségeit. Bemutatja az aktív fototermikus és fotovillamos napenergia hasznosító rendszerek tervezését, méretezését, energiatermelő kapacitásának becslését. Ehhez kapcsolódóan a képzés keretében bemutatásra kerül néhány, a gyakorlatban alkalmazott szimulációs, tervező szoftver is. A képzési program tárgyalja a napenergia hasznosító berendezések monitorozását, mérési- adatgyűjtési és szabályozási feladatait. A képzés áttekinti a napkollektoros és napelemes rendszerek megvalósításával, kivitelezésével és üzemeltetésével összefüggő ismereteket.

A napenergia-hasznosítás építészeti vonatkozásaiban megismertetésre kerül a sugárzásnak kitett épületszerkezetek viselkedése, klimatikus környezet, sugárzás intenzitás, üvegházhatás, szoláris építészeti tervezés főbb szempontjai, passzív, aktív és hibrid technológiák, építmények energiamérlege, veszteségáramok, nyereségáramok és azok hasznosulása. Árnyékoló szerkezetek, passzív szoláris szerkezetek (tömegfal, Trombe fal, transzparens szigetelésű fal), napterek (télikert,

üvegház, átrium). Hibrid rendszerek (szoláris légtechnika, szolárkémény). Szoláris építészeti példák.

Félévenként szakmai kirándulás keretében gyakorlati alkalmazási példák kerülnek megismertetése.

Az EU célkitűzés szerint az energiafelhasználásban növelni kell a megújuló energiaforrások részarányát. A megújulós beruházások támogatásának megindulása, növekedése hatására, láthatóan egyre több vállalkozás veszi fel profiljába a megújuló energiaforrások, köztük a napenergia hasznosításához kapcsolódó tevékenységet. Ennek eredményeként növekszik mind a vállalkozások, mind pedig az intézmények ezen területen speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek iránti igénye. Ez is indokolja a tervezett szakirányú továbbképzés elindítását.

 

A szak tanterve:

Modul

A TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE

1. félév

2. félév

Kontakt óraszám

Kredit

elm.

gyak.

össz.

1. félév
Ált.
 + Napkoll.

1. Napenergia-hasznosítás alapjai

21 k

6

 

 

8

4

12

6

2. Környezet és energia

20 f

4

 

 

8

0

8

4

3. Napkollektoros rendszerek felépítése

21 k

6

 

 

8

4

12

6

4. Napkollektoros rendszerek jellemzői, szabályozás

11 k

4

 

 

4

4

8

4

5. Napkollektoros rendszerek méretezése

21 k

4

 

 

8

4

12

4

6. Napkollektoros alkalmazások

21 f

6

 

 

8

4

12

6

2. félév
Napelem
+
Építészeti

7. Napelemes rendszerek általános ismeretei

 

 

21 f

6

8

4

12

6

8. Hálózat független napelemes rendszerek

 

 

11 k

4

4

4

8

4

9. Hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek

 

 

11 k

4

4

4

8

4

10. Napelemes alkalmazások

 

 

21 k

6

8

4

12

6

11. Napenergia építészeti hasznosítása

 

 

0,50,5 k

2

2

2

4

2

12. Napterek

 

 

0,50,5 f

2

2

2

4

2

13. Szakdolgozat

 

 

1,51,5 f

6

6

6

12

6

 

Konzultációnkénti órák száma:

Előadás

 

11

 

8,5

 

 

 

 

 

 

Gyakorlat

5

6,5

 

 

 

 

 

 

Összesen

16

15

 

 

 

 

 

 

Kreditek száma:

30

 

30

 

 

 

60

 

 

Számonkérés félévenként:

 

 

 

 

 

 

 

 

f = félévközi jegy

2

3

 

 

 

 

 

 

k = vizsga

4

4

 

 

 

 

 

 

z = záróvizsga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záróvizsga témakörök:

  • Napelemes rendszerek
  • Napkollektoros rendszerek
  • Napenergia építészeti hasznosítása
  • A szakirányú továbbképzés tárgyfelelősei

A tantárgy neve

Tárgyfelelős neve/beosztása

Tudományos fokozat

1. Napenergia-hasznosítás alapjai

Dr. Farkas István, egyetemi tanár

DSc

2. Környezet és energia

Dr. Barótfi István, egyetemi tanár

CSc

3. Napkollektoros rendszerek felépítése

Dr. Buzás János, egyetemi docens

PhD

4. Napkollektoros rendszerek jellemzői, szabályozás

Dr. Hegyi Károly egyetemi docens

PhD

5. Napkollektoros rendszerek méretezése

Dr. Víg Piroska, egyetemi docens

PhD

6. Napkollektoros alkalmazások

Dr. Farkas István, egyetemi tanár

DSc

7. Napelemes rendszerek általános ismeretei

Dr. Farkas István, egyetemi tanár

DSc

8. Hálózat független napelemes rendszerek

Dr. Seres István, egyetemi docens

PhD

9. Hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek

Dr. Seres István, egyetemi docens

PhD

10. Napelemes alkalmazások

Dr. Farkas István, egyetemi tanár

DSc

11. Napenergia építészeti hasznosítása

Dr. Fülöp László, főiskolai tanár

CSc

12. Napterek

Dr. Szűcs Miklós, egyetemi docens

PhD

13. Szakdolgozat

Dr. Farkas István, egyetemi tanár

DSc

© 2004-2017.