Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Gépipari automatizálási szakirányú továbbképzési szak


 • Formája:  levelező képzés
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Gépipari automatizálási szakmérnök/szakember

 • A képzésért felelős kar megnevezése:

Gépészmérnöki Kar

 • A szakért felelős oktató neve és beosztása:

Dr. Jánosi László egyetemi tanár

 • A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételei:

A szakmérnök képzés a korábbi mérnöki tanulmányokra és a mérnöki gyakorlatra épít. A képzés keretében a legkorszerűbb módszerek, technológiák és technikák kerülnek bemutatásra prémium minőségű tananyagok, eszközök és kiváló szakemberek segítségével.

A képzés fő témakörei az alábbi ismereteket szolgáltatják: a gépipari gyártás legkorszerűbb automatizálási technikái; Pneumatikus – elektropneumatikus rendszertechnika; Integrált gyártórendszerek; Mechatronikai rendszerek; Hidraulikus hajtás és vezérléstechnika; Elektromos hajtások, Robot technika, Méréstechnika; Intelligens szabályozó rendszerek/LabView alkalmazások, Folyamatirányítás, PLC alkalmazások; Ethernet hálózatok működése, építése; Gyártórendszerek hibadiagnosztikája; CAD gyakorlatok; Karbantartási technikák.

 

A felvétel feltételei a szakmérnök képzésben:

 • az alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett gépészmérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, közlekedésmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki oklevél;
 • más szakon szerzett mérnöki oklevelek esetén egyedi elbírálás szerint, vagy meghatározott diszciplínákból előírt kredit megszerzése a feltétel;
 • legalább kétéves szakmai gyakorlat.

 

A felvétel feltételei a szakember képzésben:

 • az alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) műszaki képzési területen szerzett mérnöki oklevél, vagy műszaki menedzser (gépész szakirányon) alapképzési szakon szerzett oklevél;
 • bármely képzési területen azon nem mérnöki oklevéllel rendelkezők, akik ipari gyakorlattal rendelkeznek;
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat.

 

Képzési idő: 2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Általános kompetenciák:

-          mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismerete;

-          a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete;

-          elkötelezettség a környezetvédelem iránt;

-          jó munkaszervező és integráló készség;

-          jó kommunikációs készség magyar és legalább egy idegen nyelven;

-          az élethosszig való tanulás iránti elkötelezettség.

Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

-          automatizált gépek, berendezések, mechatronikai eszközök gyártásához és üzemfenntartásához kapcsolódó ismeretek;

-          csúcstechnológiai körökhöz tatozó vezérlési és szabályozási ismeretek;

-          a korszerű érzékelők, aktuátorok és azok alkalmazásának ismerete;

-          az új gyártási és üzemfenntartási technológiák, valamint mindezen tevékenységhez tartozó környezetvédelmi problémák és azok megoldásainak ismerete;

-          a hibafeltárás, a hibadiagnosztika új eljárásai;

-          az informatika alkalmazása a felsorolt területeken.

Személyes adottságok:

-          problémafelismerő- és megoldó képesség;

-          pontosság;

-          kreatív, innovatív gondolkodásmód;

-          csoportmunkára való alkalmasság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzés során elsajátított ismeretek és a megszerzett végzettség a gépipari jellegű gyártástervező, gyártó és üzemfenntartó mérnökeinek, továbbá valamennyi termelőüzem üzemfenntartó mérnökeinek a tevékenységi körében, illetőleg a szakközépiskolák szaktanárainak továbbképzésében is használhatók.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 

Alapismeretek

PLC programozás, programnyelvek, struktúrák, CAM gyakorlatok, robotrendszerek programozása, szenzorok és aktuátorok, modellezés/MatLab-Simulink alkalmazások.

 

Szakmai ismeretek

 

Alkalmazott automatizálás-technika, pneumatikus-elektropneumatikus rendszertechnika, integrált gyártórendszerek, mechatronikai rendszerek, hidraulikus hajtás és vezérléstechnika, méréstechnika, intelligens szabályozó rendszerek/labView alkalmazások, folyamatirányítás, gyártórendszerek hibadiagnosztikája, CAD gyakorlatok, hálózatépítés, ethernet hálózatok működése, építése, karbantartási technikák, üzemeltetés, projekt feladat.

 

Szakdolgozat

© 2004-2017.