Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Műszaki logisztikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

 • Formája:  levelező képzés
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Műszaki logisztikai szakmérnök

 • A képzésért felelős kar megnevezése:                 Gépészmérnöki Kar
 • A szakért felelős oktató neve és beosztása:

Dr. Benkő János egyetemi tanár, tanszékvezető

 • A tervezett szakirány(ok) ill. választható szakmai modulok megnevezése:

Nincs tervezett szakirány

 • A képzési idő
  • A félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma:
   3 félév, 90 kredit,

Ezen belül a Szakdolgozat készítés 5 kredit

 • Az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma, figyelemmel a hatályos Ftv. 33.§. (1) bekezdésére, amely a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 300 tanórát határoz meg.

(Ha a tervezett egyéb [esti, levelező tagozatos] képzési forma képzési ideje eltér a nappali tagozatos képzés idejétől, akkor – félévekben, tanórákban – azt is meg kell adni.)

Kontaktórák száma: 200 óra

Egyéni felkészülésre fordítandó óraszám: 740 óra

 

 • A szakmai gyakorlat időtartama és jellege:

A szakmai gyakorlat időtartama 2 hét a 2. félév végén (heti 5 nap, napi 6 óra, mindösszesen 60 óra). A gyakorlatot a hallgatók a saját munkahelyükön tölthetik, ha erre nincs lehetőség, akkor a Kar a hallgatóval egyetértésben gyakorlati helyet jelöl ki.

 • A végzősök iránti országos és regionális igény, tervezett hallgatói létszám3:

Az elmúlt években a külföldi érdekeltségű cégek megjelenése jelentős változásokat hozott a hazai termelésirányításban, és a nemzetközi tendenciáknak megfelelően a logisztika, a logisztikai menedzsment Magyarországon is az érdeklődés középpontjába került. A megváltozott gazdasági környezetben a hazai vállalkozások gyorsan szembesültek azzal a ténnyel, hogy csak akkor lehetnek versenyképesek, ha megfelelnek a multinacionális cégek szigorú minőségi elvárásainak. Az új kihívásoknak köszönhetően egyre több különböző területen (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, stb.) működő hazai vállalkozás ismeri fel a logisztika fontosságát és jelentőségét. Ennek a folyamatnak egyik jele, hogy a munkaerő piacon növekszik a kereslet a logisztikai ismeretekkel rendelkező szakemberek iránt, a másik jele pedig, hogy a korszerű ismeretekre fogékony egyetemi hallgatóság nagy figyelmet tanúsít a logisztika által integrált tudományterületek irányában.

A képzés regionális igényt kíván kielégíteni. A szakterületen dolgozók utánpótlása és a terület prognosztizált fejlődése alapján évente 15-20 fő beiskolázása tervezhető.


 

© 2004-2017.