Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Menedzser szakmérnök szakirányú továbbképzési szak


 • Formája: levelező képzés
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Menedzser szakmérnök

 • A képzésért felelős kar megnevezése:                 Gépészmérnöki Kar
 • A szakért felelős oktató neve és beosztása:

Dr. Husti István egyetemi tanár, szakvezető

 • A tervezett szakirány(ok) ill. választható szakmai modulok megnevezése:

Nincs tervezett szakirány

 • A képzési idő
  • A félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma:
   3 félév, 90 kredit,

  - ebből: szakdolgozat 10 kredit

 • Az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma, figyelemmel a hatályos Ftv. 33.§. (1) bekezdésére, amely a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 300 tanórát határoz meg.

(Ha a tervezett egyéb [esti, levelező tagozatos] képzési forma képzési ideje eltér a nappali tagozatos képzés idejétől, akkor – félévekben, tanórákban – azt is meg kell adni.)

Kontaktórák száma: 180 óra

Egyéni felkészülésre fordítandó óraszám: 620 óra

 

 • A szakmai gyakorlat időtartama és jellege:

A szakmai gyakorlat időtartama 2 hét a 2. félév végén (heti 5 nap, napi 6 óra, mindösszesen 60 óra). A gyakorlatot a hallgatók a saját munkahelyükön tölthetik, ha erre nincs lehetőség, akkor a Kar a hallgatóval egyetértésben gyakorlati helyet jelöl ki.

 • A végzősök iránti országos és regionális igény, tervezett hallgatói létszám:

 

A diplomás pályakövetési rendszer mutatói (DPR), valamint a munkaadói vélemények figyelembevételével indokoltnak tartjuk a Szent István Egyetemen a „Menedzser” szakirányú továbbképzési szak indítását. A szakirányú továbbképzési szak indításának történeti előzményeként fontos kiemelni, hogy 2005-től BSc, 2010. évtől MSc. szinten folyik „Műszaki menedzser” képzés a Gépészmérnöki Karon. Diplomás végzettjeink az oklevél megszerzését követően a komplex (műszaki-ökonómiai-menedzsment) ismereteik birtokában sikeresen helyezkednek el. A „Menedzser” szakirányú továbbképzési szak elindításával azon műszaki végzettségű (gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, építőmérnöki) szakembereknek kívánunk többlet tudást átadni, akik hosszútávú terveik szerint a vállalkozások menedzsmentjének lesznek aktív tagjai.

Az egyéni és/vagy társas vállalkozásokon túl, a szak által megcélzott szakterületeken való jártasság, szinte valamennyi műszaki jellegű feladat ellátása során hasznos, így:

 • a termelő/szolgáltató szervezetek tevékenységének irányításában, tervezésében, ellenőrzésében,
 • a műszaki fejlesztéssel összefüggő projektek döntés-előkészítési és megvalósítási szakaszaiban,
 • a különböző termelési feltételekkel összefüggő gyártási, igazgatási, hatósági és végrehajtási feladatokban,
 • a termelőeszköz-kereskedelemben, továbbá a termékek/szolgáltatások értékesítése terén,
 • a vállalkozás egészét átfogó minőségügyi feladatok megtervezésében, megvalósításában.

 

Terveink szerint - tanévenként - 25-30 fővel képes a „Menedzser” szakirányú továbbképzési szak elindulni. Végzettjeinknek az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató, főként műszaki tevékenységet ellátó vállalkozások lehetnek a potenciális munkaadóik.

 

Tantárgylista – tantárgyak felelősei, oktatói

A tantárgy neve

Kontakt óraszám/
kredit

Tárgyfelelős neve/munkakör

Tudományos fokozat

Hány főtárgy felelőse Szak/Int

Oktatási félév

Marketing

10/5

Dr. Medina Viktor egyetemi adjunktus

PhD

1/5

1

Jogi ismeretek

10/5

Dr. Kovács László egyetemi adjunktus

dr.univ

1/4

1

Menedzsment ismeretek

10/5

Dr. Husti István egyetemi tanár

DSc

4/8

1

Üzleti tervezés

10/5

Dr. Peszeki Zoltán egyetemi tanár

PhD

2/4

1

Informatika

10/5

Dr. Molnár Sándor egyetemi tanár

CSc.

1/7

1

Logisztika I.-II.

25/10

Dr. Benkő János egyetemi tanár

CSc

2/7

1-2

Műszaki gazdaságtan

10/5

Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens

PhD

2/5

2

Pénzügyi ismeretek

10/5

Dr. Peszeki Zoltán egyetemi tanár

PhD

2/4

2

Minőségmenedzsment

10/5

Dr. Husti István egyetemi tanár

DSc

4/8

2

Projektmenedzsment

10/5

Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens

PhD

2/5

2

Szállítmányozás

15/5

Dr. Magó László egyetemi adjunktus

PhD

1/3

3

Integrált vállalatirányítási rendszerek

10/5

Dr. Kovács Imre mestertanár

dr.univ.

3/4

3

Műszaki termelésmenedzsment

10/5

Dr. Husti István egyetemi tanár

DSc

4/8

2

Stratégiai menedzsment

10/5

Dr. Husti István egyetemi tanár

DSc

4/8

2

Szakmai gyakorlat

5/5

Dr. Kovács Imre mestertanár

dr.univ.

3/4

3

Szakdolgozat készítés

15/10

Dr. Kovács Imre mestertanár

dr.univ.

3/4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgyak és a kompetenciák megfeleltetése

A tantárgy neve

Kompetenciák

Marketing

-          a szervezet reklámtevékenységének kialakítására és bemutatók menedzselésére,

-          a szervezet által létrehozott termékekről és szolgáltatásokról a cég partnereinek és ügyfeleinek tájékoztatására,

-          ügyfélszolgálati feladatok ellátására, illetve irányítására,

-          piaci mozgások elemzésére és szakmai értékelésére, valamint javaslatok készítésére a menedzsment számára,

Jogi ismeretek

-          a piacorientált szervezeti rendszerek felépítésének, strukturális és dinamikai viszonyainak, technológiai folyamatainak megértéséhez és elemzéséhez,

Menedzsment ismeretek

-          a szervezeti autonóm munkacsapatok, illetve teamek szervezési, vezetési, irányítási feladatainak ellátásához és különböző technológiamenedzsment metodikák alkalmazásához,

-          a humánerőforrás-rendszerek áttekintésére és a humánmenedzsment alapelveinek megértésére és irányítására,

-          a szervezetek belső és külső kommunikációs rendszereinek menedzselésére, koordinálására,

Üzleti tervezés

-           vállalkozások üzleti folyamatainak menedzseléséhez

Logisztika I.-II.

-          a logisztikai ellátási lánc elemeinek, kapcsolatrendszerének és a legfontosabb logisztikai alrendszerek működési elveinek, technológiáinak áttekintéséhez, megértéséhez és menedzseléséhez,

Műszaki gazdaságtan

-           a gazdasági és ipari rendszertechnika alapelvető szervezési elveinek megértéséhez, áttekintéséhez és a működéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásához,

-           a vállalati számviteli és controllingrendszer alapelveinek megértéséhez és a működéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásához,

Pénzügyi ismeretek

-           a makro és mikro pénzügyi folyamatok, a vállalati pénzügyek és a tőkegazdálkodás alapvető folyamatainak megértése.

Minőségmenedzsment

-           a minőségtudatos gondolkodás és a szervezeti technológiai rendszerekkel összefüggő minőségügyi érték- és szabályozórendszerek működési elveinek megértése, a működéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása,

Projektmenedzsment

-           a projektek tervezéséhez, a projektszervezés technológiai és információs folyamatainak irányításához és a projektmenedzsmenthez,

Szállítmányozás

-           a szállítmányozás hazai és nemzetközi vonatkozásai,

-           logisztikai tevékenységek speciális feladatainak ellátása,

Műszaki termelésmenedzsment

-           termelésmenedzselési feladatok szervezéséhez, irányításához

Stratégiai menedzsment

-           különböző stratégiai és operatív tervek elkészítéséhez, üzleti tervezéshez és stratégiai akciók irányításához,

Integrált vállalatirányítási rendszerek

-           a vállalati beszerzésekkel és értékesítéssel kapcsolatos elemzéseket végezni, javaslatokat tenni, célcsoportokat felkutatni,

-           a megrendelések készítésével, fogadásával, visszaigazolásával és feldolgozásával kapcsolatos feladatok megszervezésére és irányítására,

Szakmai gyakorlat

-           a menedzsment funkciók (tervezés, döntés, szervezés, vezetés és irányítás) gyakorlati eljárásainak ismerete,

-           a korszerű menedzsment folyamatok és módszerek gyakorlati felhasználói képessége,

Szakdolgozat készítés

-       a menedzsment ismeretek, gyakorlati eljárásainak ismerete,

-       magas szintű analizáló és szintetizáló képesség,

-       problémamegoldás, szervezőkészség.

© 2004-2017.