A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének közgyűlése

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége 2012. december 5-én a Tudástranszfer Központban tartotta alapszabály módosító közgyűlését. A házigazda szerepében Prof. Dr. Szabó István, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja köszöntötte a közgyűlést. Örömének adott kifejezést, hogy a MEGFOSZ a Kar újonnan létesített Tudástranszfer Központjában tartja közgyűlését, valamint reményét fejezte ki a két intézmény jövőbeli hatékony, és hosszú távú együttműködését illetően.

Szabó dékán úr megnyitó előadásában bemutatta a Szent István Egyetem részét képező Gépészmérnöki Kar oktatási-kutatási tevékenységét, szerzeti felépítését.

Kiemelte, hogy a kar stratégiája, jövőbeni céljai a gyakorlatorientáltság erősítése, ipari gazdasági kapcsolatok bővítése, az oktatási minőségbiztosítási rendszer kialakítása, az idegen nyelvű képzések kiterjesztése, rövidciklusú képzések kihangsúlyozása, infrastruktúra-fejlesztés, valamint a stratégiai partnerség kibővítése.

Dékán úr bemutatta a 2012 májusában átadott új gyakorlati és oktatási létesítményt, a Tudástranszfer Központot. Az épület 10.000 négyzetméteres labor, illetve oktatási terem felhasználási célú alapterülettel rendelkezik. Beruházási költsége mintegy 1,7 milliárd Forintot tett ki.

Ismertette, mely területeken lát együttműködési lehetőségeket a MEGFOSZ és a Kar között. Ezek a szakmai partnerség, tagság, fejlesztések-továbbképzések, oktatási integráció, tehetséggondozás, középiskolai diákkapcsolatok szakmai elmélyítése. A „Felsőoktatási Partnerség” népszerűsítése.

A dékán úr ismertetőjét követően Harsányi Zsolt a MEGFOSZ elnökségének elnöke megköszönte Szabó István dékán úr előadását. Kérte a Kart, hogy ösztönözze hallgatóit a január végén megrendezendő AgrárgépShow megtekintésére. Kitért arra, hogy a mezőgépész képzés igen elaprózott hazánkban, hiszen mintegy 6 helyen képeznek évfolyamonként 83 fő-t, amely létszám nem elégíti ki az ágazati igényeket.

A Kartól és az itt végzett hallgatóktól is a minőségi gépgyártás és gépüzemeltetés szakmai támogatását igénylik a gépgyártók, gépforgalmazók. A gépek alapvető működése mellett, a mezőgazdasási gépeken található, fokozatosan megújuló korszerű, precíziós elektronikai vezérlő, kommunikációs berendezések alkalmazását, fejlesztését is ismerni kell napjaink szakembereinek.

Dr. Szabó István dékán úr kifejtette, hogy a MEGFOSZ által rendezett, illetve támogatott kiállításokon történő diák-, és hallgatói részvétel megszervezésében a Gépészmérnöki Kar aktívan közre tud működni, hiszen szoros kapcsolatban van a szakközépiskolák vezetőivel. Mintegy 30 mezőgazdasági-műszaki iskola intézményvezetőjével fel tudják venni a kapcsolatot e célból. A kiállításokon akár speciális szakmai programokat is biztosíthatnak a diákok számára.

Az új Alapszabály értelmében Szövetség tagi struktúrája kibővült. Új tagi státuszok kerültek kialakításra. Ezek a pártoló tag és a tiszteletbeli tag.

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karát a Közgyűlés egybehangzóan tiszteletbeli taggá választotta.

A rendezvény zárásaként a megjelentek megtekintették a Tudástranszfer Központ oktatási és labor helyiségeit.

© 2004-2017.