Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről a Szent István Egyetemen

Gödöllő, 2020. március 05. – A Szent István Egyetem a koronavírus terjedésével kapcsolatban kellő időben megtette az óvintézkedéseket, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott eljárásrenddel összhangban már 2020 januárjában megküldte a megelőzésre szolgáló higiénés rendszabályokról szóló információkat a munkatársaknak és a hallgatóknak magyar és angol nyelven is.

Az Egyetem fertőzéssel érintett hallgatója doktori képzésben vesz részt Gödöllőn. A doktorandusz a tanulmányi előmeneteléhez szükséges konferencián kívánt részt venni Teheránban 2020. február 23-24-én, a koronavírus ottani megjelenése (hivatalosan 2020. február 22-én jelentették be) miatt a rendezvény elmaradt, azonban a hallgató már 2020. február 20-án megkezdte az utazását.

A SZIE és a Gépészmérnöki Kar az AGROmashEXPO és AgrárgépShow kiállításon

A magyar agrárgazdaság egyik legjelentősebb rendezvényén, 2020. január 22-én a megnyitót követően a Fórum színpadon a Szent István Egyetem három előadással mutatta be az agrárgépészethez kapcsolódó kutatási, innovációs és oktatási tevékenységét.

Dr. Szabó István rektorhelyettes „Bemutatkozik az Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ” című előadásában ismertette az agrárinformatikához kapcsolódó fejlesztéseket és kutatásokat. Dr. Kátai László a Gépészmérnöki Kar dékánja a kar oktatási és innovációs tevékenységét mutatta be, kiemelve az agrárgépészethez kapcsolódó tevékenységeket. Záró előadásként Mezei Tibor és Huszthy Balázs „Innovációs ökoszisztéma a Szent István Egyetemen” című prezentációját láthatta a közönség.

A 2021-ben Shanghai-ban megrendezésre kerülő WorldSkills Mechatronika világversenyre versenyző jelölteket keresünk!

A WorldSkills, nemzetközi non-profit szervezet, világszerte hozzájárul a szakismeretek, gyakorlat és minőség fejlesztéséhez, az eredmények terjesztéséhez, valamint ezek beépüléséhez az iskolai rendszerű szakképzésbe, a felsőfokú oktatásba és a felnőttképzésbe.

Részletesebb információ a mellékelt fájlban, illetve a következő honlapokon: http://www.worldskills.org, http://www.skillshungary.hu

Hungexpo 2020

Ikervélemény - Dr. Szabó István és Horváth János nyilatkozott az Agronaplónak

A hosszútávon fenntartható korszerű és versenyképes mezőgazdasági termelés egyik kulcskérdése az általános digitalizáció.  Az intelligens gépek átalakítják a termelési folyamatot és megváltoztatják gépesítésről alkotott eddigi képet, újra kell értelmeznünk az ember-gép kapcsolatát. Nem mellékesen felvetik a szakember utánpótlás kérdését is, hiszen az „okos technológia” felkészült és minőségileg új kompetenciákkal rendelkező szakembereket igényel. Ikerinterjúnk e havi számában a témákat érintően Dr. Szabó István egyetemi tanár és Horváth János az AGCO Corporation menedzsere válaszol kérdéseinkre.

https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/01/aktualis/ikervelemeny-dr-szabo-is

Diplomaátadó ünnepség a Gépészmérnöki Karon

A 70 éve alapított Gépészmérnöki Kar diplomaátadó ünnepségét tartották a Szent István Egyetem aulájában január 10-én. Ezúttal 68 alapszakon, 34 mesterszakon és 20 szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató vehette át a végzettségét bizonyító oklevelet.

Köszöntőjében dr. Palkovics László rektor elmondta, hogy a kar képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési folyamatok műszaki igényeihez igazodó oktatási formákból fejlődött ki. Kezdettől fogva meghatározó szerepet kapott a mezőgazdasági gépek, a géptan oktatása, később vizsgálata és fejlesztése. A gazdasági termelés egyik feltétele a műszaki berendezések célirányos használata. Ezeket a gépeket, berendezéseket tervezni, gyártani, fejleszteni, forgalmazni, üzemeltetni és javítani kell. A karon szerezhető gépészmérnöki- és a mezőgazdasági gépészmérnöki diplomával mindez megtehető, hangsúlyozta. A mechatronika, az informatika, a létesítmények üzemeltetése és menedzsment ismeretek új területeket jelentenek a műszaki szakemberképzésben; a kar az erősödő munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítja képzési struktúráját, fejezte ki meggyőződését a rektor.

Educatio 2020

A Gépészmérnöki Kar idén is részt vesz az Educatio kiállításon, ahol szeretettel várjuk az érdeklődőket az "A" pavilonban!

SZIE Gépészmérnöki Kar Educato 2020

25. év – 25 előadás

2019. november 28-29-én 25. alkalommal került megrendezésre a SZIE GÉK Környezetipari Rendszerek Intézet, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék által alapított és évente megrendezett Energia és Környezet Workshop (25th Workshop on Energy and Environment, EE 2019). A rendezvényt Dr. Farkas István professzor, a SZIE Műszaki Tudományi Doktori Iskola vezetője, a konferenciasorozat alapító elnöke nyitotta meg és Dr. Kátai László, a Gépészmérnöki Kar dékánja köszöntötte.

A nemzetközi konferenciasorozat célja az energiához és környezetünkhöz kapcsolódó azon kutatási irányok és eredmények bemutatása, melyeket a témakörben az utóbbi évben értek el egyetemünkön és az együttműködő társegyetemeken. A program fontos célja az is, hogy lehetőséget kínált PhD hallgatók illetve nemrég fokozatot szerzett kutatók szereplésére, eredményeik, tapasztalataik egymás közötti megosztására is.

A kari matematika verseny végeredménye

2019. November 27-én került megrendezésre immáron 7. alkalommal a Gépészmérnöki Kar matematika versenye a Matematika Tanszék szervezésében, melyen 9 hallgató vett részt. A versenyzőknek egy 5 feladatból álló feladatsort kellett megoldaniuk 3 óra alatt.  A verseny végeredménye:


1. Körmöczi Dávid
2-3. Rácz Christopher
2-3. Vida Péter
4. Völgyesi Áron

„Szinergia a műszaki fejlesztésben” nemzetközi tudományos konferencia a SZIE Gépészmérnöki Karon

2019. november 4-6. között immár hatodik alkalommal került megrendezésre Gödöllőn a Gépészmérnöki Karon a SYNERGY International Conferences on Engineering, Agriculture, and Green Industry Innovation szakmai konferencia.

A rendezvény fő szervezője a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara, társszervezők a CIGR Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Agrár-, és Bioműszaki Tudományos Bizottsága, amelynek ez egyben a 39. tanácskozása volt. A konferenciát számos szakmai partner támogatta (AXIÁL Kft, ENI Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe, FKF ZRt, KITE ZRt).

Felhívás Kari matematika versenyre

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipar Rendszerek Intézet Matematika Tanszéke kari matematika versenyt szervez. A versenyen részt vehet minden nappali tagozatos, a Gépészmérnöki Kar BSc képzésben résztvevő, első diplomás hallgatója, aki kedvet érez a megmérettetéshez.

További információk a versenyfelhívásban!

A 2019-es Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

Karunkon 2019. november 20-án zajlott az idei Tudományos Diákköri Konferencia, mely ezúttal a Mérnökinformatikai Központban került megrendezésre. A konferenciára a Gépészmérnöki Kar hallgatói mellett a nyitrai és a nagybányai egyetemről is érkeztek előadók, de a Gödöllői Református Líceum és a Premontrei Iskolaközpont tanulói által készített kutatások is bemutatkoztak.

A három szekcióban összesen huszonnyolc pályamunka került bemutatásra, a bizottságok munkájához pedig oktatóink mellett külső tagok is hozzájárultak, továbbá támogatóink közül is többen figyelemmel kísérték az előadásokat. A résztvevőknek, a helyezetteknek, valamint témavezetőiknek ezúton gratulálunk!

Tudományos Diákköri Konferencia 2019 programfüzet

Kedves Gépészmérnök Hallgatók és Oktatók!

A mellékletben elérhető az idei TDK rendezvény programfüzete. A konferencia időpontja és helyszíne: 2019. november 20. szerda, Mérnökinformatikai Központ (MIK).

Várunk minden hallgatót, oktatót és érdeklődőt!

VI. Nemzetközi Szinergia Konferencia a Gépészmérnöki Karon

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara, és a Magyar Tudományos Akadémia Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottsága nemzetközi tudományos konferenciát szervez az évszázad aktuális kérdése témakörében "Szinergia a műszaki fejlesztésben" címmel. Tanácskozásunkra Önt is tisztelettel meghívjuk!

A konferencia időpontja: 2019. november 4-6.
Helyszíne: Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Tudástranszfer Központ
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A konferencia nyelve: angol (melyet magyar nyelvű társprogramok is kísérnek)

A részletes program hamarosan megtalálható lesz a konferencia honlapján:
http://synergy2019.hu/news/

Tudományos Diákköri Konferencia 2019

Kedves Hallgatók és Témavezetők!

Hagyományainknak megfelelően, a 2019/2020. tanév őszi félévében is várjuk a karunkon kutatási tevékenységet végző hallgatók pályamunkáit, melyet a TDK konferencián mutathatnak be a szakmai bizottságnak. A legjobb dolgozatok készítői a XXXV. Országos Tudományos Diákköri konferenciára is továbbjuthatnak.

A TDK konferencia időpontja: 2019. november 20. (szerda)

Részletek a mellékelt csatolt fájlokban, valamint a www.gek.szie.hu/tdk címen.

A legkiválóbb kutatók között a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar oktatója

Ünnepélyes keretek között az MTA Dísztermében adták át a legnagyobb presztízsű elismerést, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. A nívós elismerésben, valamint az ösztöndíjhoz kapcsolódó Bolyai-plakettben a Szent István Egyetem két munkatársa is részesült. Dr. Csergő Anna Mária a növényökológia, dr. Kicsiny Richárd pedig a napkollektoros rendszerek matematikai modellezése terén végez kutatásokat.   

Kari Fizikaverseny

Az immár hagyományosnak mondható Kari matematika verseny mellett ebben a tanévben Fizikából is megrendezésre került a kari verseny. A 2. félév végén megtartott verseny meghívásos volt, azok az első évfolyamos hallgatók vehettek részt rajta, akik az előző féléves Fizika tárgyaikat és a tavaszi féléves Fizika II. tágy zárthelyi dolgozatait legalább 75%-os eredménnyel teljesítették.
A versenyre, amelyben az egyetemi tananyaghoz kapcsolódó, csak elmélyültebb gondolkodást és több kreativitást igénylő feladatokat kellett megoldani,  2019. május 22.-én került sor. A verseny zsűrijeként szolgáló fizika oktatói közösség a versenydolgozatok értékelése után úgy döntött, hogy az első három helyezett között - akiknek az eredménye szinte teljesen azonos volt, nem tesz rangsorolást, így a verseny három idei győztese (névsorban):

Rácz Christopher
Rátkai Márton
Szécsi Tamás

BioPhys Spring 2019

2019. május 22-24. között tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a BioPhys Spring (BPS 2019) konferencia. Az elmúlt években Prága, Lublin illetve Nyitra adott otthont a rendezvénynek. Idén a konferencia szervezését és lebonyolítását a Szent István Egyetem, GÉK, KÖRI, Fizika és Folyamatirányítási Tanszéke végezte.

A nemzetközi konferencia főként a fiatal kutatóknak, PhD hallgatóknak kínált lehetőséget tudományos eredményeik ismertetésére. A rendezvényen 5 szekcióban 79 szerző 37 előadása szerepelt. A biológia és fizika területei mellett, az energetika és a napenergia is helyet kapott.

Gyászhír

Dr. M. Csizmadia Béla professzor emeritus, egyetemi tanár ez év május 29-én, életének 77. esztendejében elhunyt.
40 éven át tanított a GATE, később a SZIE Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszékén.
Dr. M. Csizmadia Bélától 2019. június 14-én, pénteken 15.00 órakor az agárdi temetőben veszünk végső búcsút.
Gyermekei, unokái, tanítványai, kollégái gyászolják.

Akadémiai Díj a SZIE Professzorának

Akadémiai Díjjal tüntették ki dr. Farkas Istvánt, az MTA doktorát, a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézetének egyetemi tanárát, a Műszaki Tudományok Doktori Iskola vezetőjét az MTA 191. közgyűlésén, május 6-án.

 Dr. Farkas István a megújuló energiaforrások széles körű magyarországi alkalmazása érdekében tett erőfeszítéseiért, a napenergia-hasznosítás területén végzett kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatásaiért és iskolateremtő tevékenységéért részesült a kitüntetésben, amit dr. Lovász László, az MTA elnöke adott át, tájékoztatott az akadémia honlapja.

Sikeres szereplés a 2019-es nyitrai konferencián

A Nyitrai Egyetem idén április 25-én rendezte meg diákkonferenciáját, melyen a Gépészmérnöki Kar TDK hallgatói is sikeresen szerepeltek.

A díjazott előadások:
1. helyzés: Ainur Maimakova, gépészmérnöki szak, MSc II. évfolyam
EXTENDING POTHOLE DETECTION AND ROAD CONDITION ASSESSMENT
Témavezető: Farkas Csaba

3. helyezés: Zsámboki Péter, gépészmérnöki szak, IV. évfolyam
TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF AN ELECTRIC CAR REBUILDING
Témavezetők: Dr. Bártfai Zoltán, Gerda István Zsolt
Társsszerzők: Balogh Béla, Schillinger Zsolt, Szabó Gábor

41. Hajós György Matematika Verseny - 6. hely

2019. április 12-14. között került megrendezésre Veszprémben a 41. Hajós György Matematika Verseny. A nem matematikus hallgatóknak szervezett országos versenyen a Gépészmérnöki Kar csapata a minden korábbi eredménynél jobb 6. helyet szerezte meg. Hallgatóink az egyéni versenyben is megállták a helyüket, igazi csapatteljesítményt nyújtottak.
 
A csapat tagjai:
  • Czakó Patrik
  • Körmöczi Dávid
  • Rátkai Márton
  • Vida Péter
 
A csapat felkészítő tanára Gődényné dr.

2019. március 12-13 között került megrendezésre a VI. SkillsHungary válogató verseny

A korábban mezőgazdasági gépész szakterület kibővült és nehézgép-szerelő versenyszámban 5 fiatal indult, akik különböző feladatokban mérhették össze tudásukat. A feladatok között a gépek köre is kibővült és Claas Arion traktor nullverziós szervízén keresztül, különböző hibákat kellett megkeresni a Manitu teleszkópos- és a Gehl  kompakt rakodógépen.  Nem maradhatott el a feladatok között a legújabb technológiájú GPS rendszer beállítása sem, de a versenyzők nagyon jól vették az akadályokat.

A nehézgép-szerelő szakmában Apagyi Bence SZIE Gépészmérnöki Kar Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök hallgató képviselheti hazánkat a Kazanban megrendezésre kerülő WorldSkills 2019 versenyen.

Látogatás az FKF ZRt. Fővárosi Hulladékhasznosító Üzemében

Az angol nyelvű képzésben részt vevő külföldi BSc és MSc Gépészmérnök hallgatók a Machinery Management, és a Systems Engineering tárgyak keretében látogatást tettek az FKF ZRt. Fővárosi Hulladékhasznosító Műben.

Az üzemlátogatáson a hallgatók megismerkedtek a hulladékkezelés energetikai hasznosítási lehetőségeivel, az üzem által előállított hő-, és villamosenergia nyerés technológiájával. A létesítmény megtekintése jó lehetőséget biztosított a technológia elemeinek valós, működés közbeni tanulmányozására, a speciális energetikai létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos műszaki illetve humán szakmai ismeretek szerzésére.

Gyászjelentés

Dr. Nagy Árpád Zoltán professzor, tanszékvezető, egyetemi tanár ez év március 9-én, életének 87. esztendejében távozott az élők sorából.

Tanszékvezető egyetemi tanárként 20 éven át tanított a GATE Fizika Tanszékén.

A temetésre a Farkasréti temetőben kerül sor, annak pontos időpontja azonban még nem ismert.

Gyermekei és unokái gyászolják.

Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Áder János köztársasági elnök megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Husti Istvánnak, az MTA doktorának, a Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet Alkalmazott Menedzsment Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának.

Dr. Szendrő Péter rektor emeritus, a Szent István Egyetem keretei között működő Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület elnökeként, a magyar igazságügyi szakértői tevékenység fejlesztése és a szakértői utánpótlás biztosítása érdekében kifejtett szakmai és koordinatív munkája elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet vehetett át dr. Trócsányi László igazságügyi minisztertől.

Tartalom átvétel
© 2004-2017.