A 2021-ben Shanghai-ban megrendezésre kerülő WorldSkills Mechatronika világversenyre versenyző jelölteket keresünk!

A WorldSkills, nemzetközi non-profit szervezet, világszerte hozzájárul a szakismeretek, gyakorlat és minőség fejlesztéséhez, az eredmények terjesztéséhez, valamint ezek beépüléséhez az iskolai rendszerű szakképzésbe, a felsőfokú oktatásba és a felnőttképzésbe.

Részletesebb információ a mellékelt fájlban, illetve a következő honlapokon: http://www.worldskills.org, http://www.skillshungary.hu

Hungexpo 2020

Ikervélemény - Dr. Szabó István és Horváth János nyilatkozott az Agronaplónak

A hosszútávon fenntartható korszerű és versenyképes mezőgazdasági termelés egyik kulcskérdése az általános digitalizáció.  Az intelligens gépek átalakítják a termelési folyamatot és megváltoztatják gépesítésről alkotott eddigi képet, újra kell értelmeznünk az ember-gép kapcsolatát. Nem mellékesen felvetik a szakember utánpótlás kérdését is, hiszen az „okos technológia” felkészült és minőségileg új kompetenciákkal rendelkező szakembereket igényel. Ikerinterjúnk e havi számában a témákat érintően Dr. Szabó István egyetemi tanár és Horváth János az AGCO Corporation menedzsere válaszol kérdéseinkre.

https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2020/01/aktualis/ikervelemeny-dr-szabo-is

Diplomaátadó ünnepség a Gépészmérnöki Karon

A 70 éve alapított Gépészmérnöki Kar diplomaátadó ünnepségét tartották a Szent István Egyetem aulájában január 10-én. Ezúttal 68 alapszakon, 34 mesterszakon és 20 szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató vehette át a végzettségét bizonyító oklevelet.

Köszöntőjében dr. Palkovics László rektor elmondta, hogy a kar képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési folyamatok műszaki igényeihez igazodó oktatási formákból fejlődött ki. Kezdettől fogva meghatározó szerepet kapott a mezőgazdasági gépek, a géptan oktatása, később vizsgálata és fejlesztése. A gazdasági termelés egyik feltétele a műszaki berendezések célirányos használata. Ezeket a gépeket, berendezéseket tervezni, gyártani, fejleszteni, forgalmazni, üzemeltetni és javítani kell. A karon szerezhető gépészmérnöki- és a mezőgazdasági gépészmérnöki diplomával mindez megtehető, hangsúlyozta. A mechatronika, az informatika, a létesítmények üzemeltetése és menedzsment ismeretek új területeket jelentenek a műszaki szakemberképzésben; a kar az erősödő munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítja képzési struktúráját, fejezte ki meggyőződését a rektor.

Educatio 2020

A Gépészmérnöki Kar idén is részt vesz az Educatio kiállításon, ahol szeretettel várjuk az érdeklődőket az "A" pavilonban!

SZIE Gépészmérnöki Kar Educato 2020

25. év – 25 előadás

2019. november 28-29-én 25. alkalommal került megrendezésre a SZIE GÉK Környezetipari Rendszerek Intézet, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék által alapított és évente megrendezett Energia és Környezet Workshop (25th Workshop on Energy and Environment, EE 2019). A rendezvényt Dr. Farkas István professzor, a SZIE Műszaki Tudományi Doktori Iskola vezetője, a konferenciasorozat alapító elnöke nyitotta meg és Dr. Kátai László, a Gépészmérnöki Kar dékánja köszöntötte.

A nemzetközi konferenciasorozat célja az energiához és környezetünkhöz kapcsolódó azon kutatási irányok és eredmények bemutatása, melyeket a témakörben az utóbbi évben értek el egyetemünkön és az együttműködő társegyetemeken. A program fontos célja az is, hogy lehetőséget kínált PhD hallgatók illetve nemrég fokozatot szerzett kutatók szereplésére, eredményeik, tapasztalataik egymás közötti megosztására is.

A kari matematika verseny végeredménye

2019. November 27-én került megrendezésre immáron 7. alkalommal a Gépészmérnöki Kar matematika versenye a Matematika Tanszék szervezésében, melyen 9 hallgató vett részt. A versenyzőknek egy 5 feladatból álló feladatsort kellett megoldaniuk 3 óra alatt.  A verseny végeredménye:


1. Körmöczi Dávid
2-3. Rácz Christopher
2-3. Vida Péter
4. Völgyesi Áron

„Szinergia a műszaki fejlesztésben” nemzetközi tudományos konferencia a SZIE Gépészmérnöki Karon

2019. november 4-6. között immár hatodik alkalommal került megrendezésre Gödöllőn a Gépészmérnöki Karon a SYNERGY International Conferences on Engineering, Agriculture, and Green Industry Innovation szakmai konferencia.

A rendezvény fő szervezője a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara, társszervezők a CIGR Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Agrár-, és Bioműszaki Tudományos Bizottsága, amelynek ez egyben a 39. tanácskozása volt. A konferenciát számos szakmai partner támogatta (AXIÁL Kft, ENI Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe, FKF ZRt, KITE ZRt).

Felhívás Kari matematika versenyre

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipar Rendszerek Intézet Matematika Tanszéke kari matematika versenyt szervez. A versenyen részt vehet minden nappali tagozatos, a Gépészmérnöki Kar BSc képzésben résztvevő, első diplomás hallgatója, aki kedvet érez a megmérettetéshez.

További információk a versenyfelhívásban!

A 2019-es Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

Karunkon 2019. november 20-án zajlott az idei Tudományos Diákköri Konferencia, mely ezúttal a Mérnökinformatikai Központban került megrendezésre. A konferenciára a Gépészmérnöki Kar hallgatói mellett a nyitrai és a nagybányai egyetemről is érkeztek előadók, de a Gödöllői Református Líceum és a Premontrei Iskolaközpont tanulói által készített kutatások is bemutatkoztak.

A három szekcióban összesen huszonnyolc pályamunka került bemutatásra, a bizottságok munkájához pedig oktatóink mellett külső tagok is hozzájárultak, továbbá támogatóink közül is többen figyelemmel kísérték az előadásokat. A résztvevőknek, a helyezetteknek, valamint témavezetőiknek ezúton gratulálunk!

Tudományos Diákköri Konferencia 2019 programfüzet

Kedves Gépészmérnök Hallgatók és Oktatók!

A mellékletben elérhető az idei TDK rendezvény programfüzete. A konferencia időpontja és helyszíne: 2019. november 20. szerda, Mérnökinformatikai Központ (MIK).

Várunk minden hallgatót, oktatót és érdeklődőt!

VI. Nemzetközi Szinergia Konferencia a Gépészmérnöki Karon

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara, és a Magyar Tudományos Akadémia Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottsága nemzetközi tudományos konferenciát szervez az évszázad aktuális kérdése témakörében "Szinergia a műszaki fejlesztésben" címmel. Tanácskozásunkra Önt is tisztelettel meghívjuk!

A konferencia időpontja: 2019. november 4-6.
Helyszíne: Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Tudástranszfer Központ
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A konferencia nyelve: angol (melyet magyar nyelvű társprogramok is kísérnek)

A részletes program hamarosan megtalálható lesz a konferencia honlapján:
http://synergy2019.hu/news/

Tudományos Diákköri Konferencia 2019

Kedves Hallgatók és Témavezetők!

Hagyományainknak megfelelően, a 2019/2020. tanév őszi félévében is várjuk a karunkon kutatási tevékenységet végző hallgatók pályamunkáit, melyet a TDK konferencián mutathatnak be a szakmai bizottságnak. A legjobb dolgozatok készítői a XXXV. Országos Tudományos Diákköri konferenciára is továbbjuthatnak.

A TDK konferencia időpontja: 2019. november 20. (szerda)

Részletek a mellékelt csatolt fájlokban, valamint a www.gek.szie.hu/tdk címen.

A legkiválóbb kutatók között a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar oktatója

Ünnepélyes keretek között az MTA Dísztermében adták át a legnagyobb presztízsű elismerést, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. A nívós elismerésben, valamint az ösztöndíjhoz kapcsolódó Bolyai-plakettben a Szent István Egyetem két munkatársa is részesült. Dr. Csergő Anna Mária a növényökológia, dr. Kicsiny Richárd pedig a napkollektoros rendszerek matematikai modellezése terén végez kutatásokat.   

Kari Fizikaverseny

Az immár hagyományosnak mondható Kari matematika verseny mellett ebben a tanévben Fizikából is megrendezésre került a kari verseny. A 2. félév végén megtartott verseny meghívásos volt, azok az első évfolyamos hallgatók vehettek részt rajta, akik az előző féléves Fizika tárgyaikat és a tavaszi féléves Fizika II. tágy zárthelyi dolgozatait legalább 75%-os eredménnyel teljesítették.
A versenyre, amelyben az egyetemi tananyaghoz kapcsolódó, csak elmélyültebb gondolkodást és több kreativitást igénylő feladatokat kellett megoldani,  2019. május 22.-én került sor. A verseny zsűrijeként szolgáló fizika oktatói közösség a versenydolgozatok értékelése után úgy döntött, hogy az első három helyezett között - akiknek az eredménye szinte teljesen azonos volt, nem tesz rangsorolást, így a verseny három idei győztese (névsorban):

Rácz Christopher
Rátkai Márton
Szécsi Tamás

BioPhys Spring 2019

2019. május 22-24. között tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a BioPhys Spring (BPS 2019) konferencia. Az elmúlt években Prága, Lublin illetve Nyitra adott otthont a rendezvénynek. Idén a konferencia szervezését és lebonyolítását a Szent István Egyetem, GÉK, KÖRI, Fizika és Folyamatirányítási Tanszéke végezte.

A nemzetközi konferencia főként a fiatal kutatóknak, PhD hallgatóknak kínált lehetőséget tudományos eredményeik ismertetésére. A rendezvényen 5 szekcióban 79 szerző 37 előadása szerepelt. A biológia és fizika területei mellett, az energetika és a napenergia is helyet kapott.

Gyászhír

Dr. M. Csizmadia Béla professzor emeritus, egyetemi tanár ez év május 29-én, életének 77. esztendejében elhunyt.
40 éven át tanított a GATE, később a SZIE Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszékén.
Dr. M. Csizmadia Bélától 2019. június 14-én, pénteken 15.00 órakor az agárdi temetőben veszünk végső búcsút.
Gyermekei, unokái, tanítványai, kollégái gyászolják.

Akadémiai Díj a SZIE Professzorának

Akadémiai Díjjal tüntették ki dr. Farkas Istvánt, az MTA doktorát, a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézetének egyetemi tanárát, a Műszaki Tudományok Doktori Iskola vezetőjét az MTA 191. közgyűlésén, május 6-án.

 Dr. Farkas István a megújuló energiaforrások széles körű magyarországi alkalmazása érdekében tett erőfeszítéseiért, a napenergia-hasznosítás területén végzett kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatásaiért és iskolateremtő tevékenységéért részesült a kitüntetésben, amit dr. Lovász László, az MTA elnöke adott át, tájékoztatott az akadémia honlapja.

Sikeres szereplés a 2019-es nyitrai konferencián

A Nyitrai Egyetem idén április 25-én rendezte meg diákkonferenciáját, melyen a Gépészmérnöki Kar TDK hallgatói is sikeresen szerepeltek.

A díjazott előadások:
1. helyzés: Ainur Maimakova, gépészmérnöki szak, MSc II. évfolyam
EXTENDING POTHOLE DETECTION AND ROAD CONDITION ASSESSMENT
Témavezető: Farkas Csaba

3. helyezés: Zsámboki Péter, gépészmérnöki szak, IV. évfolyam
TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF AN ELECTRIC CAR REBUILDING
Témavezetők: Dr. Bártfai Zoltán, Gerda István Zsolt
Társsszerzők: Balogh Béla, Schillinger Zsolt, Szabó Gábor

41. Hajós György Matematika Verseny - 6. hely

2019. április 12-14. között került megrendezésre Veszprémben a 41. Hajós György Matematika Verseny. A nem matematikus hallgatóknak szervezett országos versenyen a Gépészmérnöki Kar csapata a minden korábbi eredménynél jobb 6. helyet szerezte meg. Hallgatóink az egyéni versenyben is megállták a helyüket, igazi csapatteljesítményt nyújtottak.
 
A csapat tagjai:
  • Czakó Patrik
  • Körmöczi Dávid
  • Rátkai Márton
  • Vida Péter
 
A csapat felkészítő tanára Gődényné dr.

2019. március 12-13 között került megrendezésre a VI. SkillsHungary válogató verseny

A korábban mezőgazdasági gépész szakterület kibővült és nehézgép-szerelő versenyszámban 5 fiatal indult, akik különböző feladatokban mérhették össze tudásukat. A feladatok között a gépek köre is kibővült és Claas Arion traktor nullverziós szervízén keresztül, különböző hibákat kellett megkeresni a Manitu teleszkópos- és a Gehl  kompakt rakodógépen.  Nem maradhatott el a feladatok között a legújabb technológiájú GPS rendszer beállítása sem, de a versenyzők nagyon jól vették az akadályokat.

A nehézgép-szerelő szakmában Apagyi Bence SZIE Gépészmérnöki Kar Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök hallgató képviselheti hazánkat a Kazanban megrendezésre kerülő WorldSkills 2019 versenyen.

Látogatás az FKF ZRt. Fővárosi Hulladékhasznosító Üzemében

Az angol nyelvű képzésben részt vevő külföldi BSc és MSc Gépészmérnök hallgatók a Machinery Management, és a Systems Engineering tárgyak keretében látogatást tettek az FKF ZRt. Fővárosi Hulladékhasznosító Műben.

Az üzemlátogatáson a hallgatók megismerkedtek a hulladékkezelés energetikai hasznosítási lehetőségeivel, az üzem által előállított hő-, és villamosenergia nyerés technológiájával. A létesítmény megtekintése jó lehetőséget biztosított a technológia elemeinek valós, működés közbeni tanulmányozására, a speciális energetikai létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos műszaki illetve humán szakmai ismeretek szerzésére.

Gyászjelentés

Dr. Nagy Árpád Zoltán professzor, tanszékvezető, egyetemi tanár ez év március 9-én, életének 87. esztendejében távozott az élők sorából.

Tanszékvezető egyetemi tanárként 20 éven át tanított a GATE Fizika Tanszékén.

A temetésre a Farkasréti temetőben kerül sor, annak pontos időpontja azonban még nem ismert.

Gyermekei és unokái gyászolják.

Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Áder János köztársasági elnök megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Husti Istvánnak, az MTA doktorának, a Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet Alkalmazott Menedzsment Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának.

Dr. Szendrő Péter rektor emeritus, a Szent István Egyetem keretei között működő Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület elnökeként, a magyar igazságügyi szakértői tevékenység fejlesztése és a szakértői utánpótlás biztosítása érdekében kifejtett szakmai és koordinatív munkája elismeréséül miniszteri elismerő oklevelet vehetett át dr. Trócsányi László igazságügyi minisztertől.

Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börze 2019

Idén is megrendezésre kerül a Gépészmérnöki Karon, az Állásbörzével egy időben, de különböző helyen, a Kooperatív Szakmai Gyakorlati börze.

Időpont: 2019. április 10. (szerda) 10:00
Megnyitó az Aulában! Céges előadások és kiállítás: V. előadó ill. folyosó.
Minden évfolyamról várjuk a hallgatókat a börzére!

Educatio 2019 kiállítás

Immár 19. alkalommal kerül megrandezésre 2019. január 10-12. között az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás a Hungexpo "A" csarnokában. Az CF01 standon izgalmas programokkal, bemutatókkal, interaktív programokkal és számos meglepetéssel várjuk az érdeklődőket.

A belépés minden vendég számára INGYENES! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Tartalom átvétel
© 2004-2017.