Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Oktatás

A Gépészmérnöki Kar oktatási tevékenységéről röviden

A Gépészmérnöki Kar - jogelődjét a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kart is tekintve - több mint ötvenéves múltra tekint vissza. Oktatási és kutatási tevékenységét, a gyakorlat igényeit is figyelembe véve, folyamatosan fejlesztette.

A 2005/2006. tanév mérföldkő volt az agrár és a műszaki felsőoktatás életében egyaránt. Ekkor tért át a Kar – az említett szakterületek valamennyi felsőoktatási intézményével együtt - az addigi „duális”-ról a „lineáris” képzésre. Korábban egyetemi szintű képzés (okleveles) a gépészmérnöki, a mezőgazdasági gépészmérnöki és a műszaki menedzser szakokon folyt. Főiskolai szintű oktatás volt a gépészmérnöki és a kommunikáció-technikai mérnöki szakokon.

A felsőoktatásba készülő fiataloknak 2005 szeptembere előtt el kellett döntenie, hogy egyetemre vagy főiskolára jelentkeznek-e. Ma már mindenki az általa kiválasztott alapszak (-ok)ra jelentkezhet. A gyakorlatorientált alapszintű képzés ideje valamennyi szakunkon 7 félév. A BSc diploma megszerzése után, a továbbtanulni vágyók a kiválasztott mesterszakon (továbbiakban: MSc) képezhetik tovább magukat, ahol a tanulmányi idő 4 félév és az elméleti képzésen van nagyobb hangsúly.

A Gépészmérnöki Kar jelenleg az alábbi BSc szakokra iskoláz be:

  • gépészmérnök,
  • mechatronikai mérnök,
  • mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök,
  • műszaki menedzser.

A tanulmányok során egy-egy szakterület mélyebb megismerésére is lehetőség nyílik akkor, amikor a hallgató specializációt (szakirányt) választ.

A BSc oklevél megszerzése után a következő MSc szakokra várjuk a továbbtanulni vágyó hallgatókat:

  • gépészmérnök,
  • mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök,
  • műszaki menedzser,
  • létesítménymérnök.

A képzés mellett a a hallgatók tudásának elmélyítését célozza a Tudományos Diákkörbe való bekapcsolódás. Munkájukról egyetemi és országos konferenciákon adtak számot. Egy-egy kiváló dolgozat diplomamunkaként is elfogadást nyer. s ez ösztönzi az önképzést, valamint a pozitív szelekciót.

Azok a tehetséges, kutatás iránt is érdeklődő fiatalok, akik a mesterszakot eredményesen befejezték a Műszaki Tudományi Doktori Iskolánkban tudományos fokozatot, doktori címet szerezhetnek.

 

Minden műszaki érdeklődésű fiatalt szívesen várunk!
 

© 2004-2017.