Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Műszaki menedzser szak (MSc)

A műszaki menedzser-képzés magasabb szintjét jelentő mester-(MSc) képzés során a természet-, műszaki-, továbbá gazdaság- és menedzsment tudományi ismeretek körét és mélységét is növeljük a BSc-szinthez képest. A szak a SZIE karközi együttműködésében kerül meghirdetésre. A tantárgyak gondozásában a Gépészmérnöki Kar koordinációja mellett közreműködik az Építéstudományi Kar, továbbá a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is.
Az elméletileg igényesebb képzés a műszaki menedzseri munkakörök magasabb színvonalon történő ellátásához ad muníciót és felkészít a szakterületi doktor-(PhD) képzésre is. A szakot elvégzők olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek alkalmassá teszik őket a különböző típusú, méretű és tevékenységű vállalkozások topmenedzseri feladatainak ellátására – akár idegennyelv-tudást igénylő munkakörökben is.
 
Választható specializációk:

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A Műszaki menedzser képességei

  • Képes a termelő és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és egyéb társadalmi szempontokból történő áttekintésére, és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra.
  • Képes üzleti tervek készítésére és megvalósítására, műszaki, gazdasági döntéselőkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására.
  • Képes a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére, a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására, a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására.
  • Képes innovációs folyamatok tervezésének és megvalósításának összehangolására.
  • Képes multidiszciplináris műszaki ismereteket igénylő feladatok összehangolására, megvalósításuk irányítására.
  • Képes a statisztikai és ökonometriai eszköztár alkalmazására az elmélyültebb kutatási tevékenység érdekében.


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
a műszaki menedzser alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  • természettudományi ismeretek matematika, fizika, kémia és további kvantitatív módszerek, mechanika, ökológia, nanotechnológia, ökonometria ismeretek,
  • gazdasági és humán ismeretek nemzetközi menedzsment és gazdaságtan, versenyképesség elemzése, munkagazdaságtan, fenntartható fejlődés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás- menedzsment, kommunikációs ismeretek, az egészségfejlesztés munkahelyi feltételeivel összefüggő ismeretek, további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek,
  • műszaki menedzseri szakmai ismeretek rendszeranalízis, rendszerek tervezése és irányítása, folyamatszabályozás, ágazati, gépipari, vegyipari, nanotechnológia, biotechnológia, hulladékszegény, technológiák, további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek,
  • IT és precíziós technológiák műszaki ismeretei robotika, dróntechnológiák, képalkotási és adatfeldolgozási módszerek, felhasználói szoftverek, precíziós eljárások informatikai eszközei és rendszerei, metrológiai eljárások a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban.


A specializációnak megfelelő ismeretek: A választható specializációkat is figyelembe véve a műszaki, technológiai és a hozzájuk kapcsolódó menedzsment szakterület eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges szakterületekről szerezhető speciális ismeret.

Bizonyos tantárgyak a specializációknak megfelelően kerülnek oktatásra!

Idegen nyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő gyakorlat, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

A műszaki menedzser szak bemutatkozó prospektusa
További információ a szakról

 
© 2004-2017.