Karunkról

 A SZIE Gépészmérnöki Kar szervezeti egységei

 

Egy rövid visszapillantás

A Gépészmérnöki Kar jelenlegi képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési folyamatok műszaki igényeihez igazodó oktatási formákból fejlődött ki. Ilyenformán a Kar illetve szellemi elõdjeinek munkássága több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Kezdettõl fogva meghatározó szerepet kapott a mezõgazdasági gépek, a géptan oktatása, késõbb vizsgálata és fejlesztése. A második világháború után, 1950-ben, a Magyar Agrártudományi Egyetem átszervezésekor hozták létre a Gépesítési Szakot, majd a Gépesítési Kart, elsõsorban a mezőgazdasági gépállomások szakemberigényének kielégítésére. A Kar önálló szervezetének kiépülése 1950-ben kezdődött meg. Intézményünk jogelődje 1954-ben Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolává alakult, majd 1957-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kara lett. A Kar kezdetben Budapesten működött, Gödöllõre 1969-ben költözött ki. 2000-ben egy jelentős szerkezeti reform eredményeként immáron a Szent István Egyetem keretében mint Gépészmérnöki Kar folytatta félévszázados múltra visszatekintő tevékenységét.

 

A Kar küldetése

El lehet-e képzelni a mai nemzetgazdaságot gépek, berendezések nélkül? Ha belegondolunk: Magyarország nem bővelkedik ásványkincsekben, nincsenek tengerei, nem központja a nemzetközi pénzvilágnak sem és ez a sor még sokáig folytatható lenne. Ugyanakkor kevés ország rendelkezik a miénkhez hasonló, kitűnő mezőgazdasági termelési adottságokkal és a vidék fejlesztésében rejlő tartalékokkal. A gazdasági termelési tevékenysége nem más, mint műszaki berendezések célirányos használata. Ezeket a gépeket, berendezéseket pedig üzemeltetni, javítani, forgalmazni, fejleszteni és tervezni kell. A karon szerezhető okleveles gépészmérnöki- és az okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki diplomával mindez megtehető.

Életünk minden mozzanatát áthatja, és jelentős mértékben befolyásolja a műszaki fejlődés, a technikai környezet pillanatnyi színvonala. A kommunikációtechnika, informatika, menedzsment ismeretek új területeket jelentenek a műszaki szakemberképzésben, ám az erősödő munkaerõ-piaci igények kielégítésében a Kar már megtette a szükséges lépéseket.

© 2004-2017.