Nyelvi képzés

A Gépészmérnöki Karon tanuló hallgatók részére biztosítjuk a Felsőoktatási törvényben előírt és a mintatantervek által meghatározott nyelvoktatást, ez azt jelenti, hogy az idegen nyelvet, választható tantárgyak keretében oktatjuk heti 4 órában, felkészítve a hallgatókat az államilag elismert nyelvvizsgájára.

A Szaknyelvoktatási- és Vizsgáztatási Központ szervezésében, a diákok és szakemberek nyelvi igényeire speciálisan kidolgozott, tanmenettel készítjük fel a hallgatókat az állami-, és az egyetem saját alapítású Zöld Út Szaknyelvi Vizsgára.

A Gépészmérnöki Kar nappali BSc szakjai tanmenetében 4 szemeszter nyelvoktatás szerepel, valamint a Levelező tagozatos BSc hallgatók heti két órában választhatják a nyelvoktatást az alábbi nyelvekből:

  • Angol
  • Német
  • Japán

Mind BSc mind MSc szintű képzéseken lehetőség van Angol és Német szaknyelvi oktatás igénybevételére a szabadon választott tantárgyak keretében.

A Szaknyelvoktatási- és Vizsgáztatási Központ honlapja:
https://szie.hu/hallgatoknak/nyelvoktatas

A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont honlapja:
http://ivk.szie.hu

© 2004-2017.