Diplomaátadó ünnepség a Gépészmérnöki Karon

A Gépészmérnöki Kar Tanácsa 2012. június 23-án tartotta tanévzáró nyilvános ünnepi ülését, amin dr. Szabó István dékán köszöntötte a végzett hallgatókat. Mint elmondta, 120 fő tett záróvizsgát alap- és mesterszakokon, s további 82 hallgató szerzett szakirányú továbbképzésen diplomát.

A kar hagyományai szerint a végzős évfolyamok – tanáraik közül – ebben az évben is megválasztották tiszteletbeli évfolyamtársukat, akit gépészgyűrűvel tüntettek ki. A választás idén dr. Seres István egyetemi docensre esett, aki szintén köszöntötte a pályakezdő mérnököket.

Az ünnepségen átadták a kar pályadíjait Matók Máté mechatronikai mérnöknek, valamint Bíró András mechatronikai mérnöknek.

Dékáni Dicséretben részesült kiemelkedő tanulmányi eredménye és kimagasló tudományos diákköri tevékenysége alapján Pintér Ervin okleveles gépészmérnök és Karagity István mechatronikai mérnök

Az ünnepségen Váradi János Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Mikecz István professor emeritus és dr. Beer György professor emeritus. Lehoczky László Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Kósa András professor emeritus és dr. Soós Pál professor emeritus. Komándi György díszoklevelet kapott dr. hc. Knoll Imre professor emeritus.

A kar címzetes egyetemi docens címet adományozott dr. Szász Olivérnek, az Oncotherm cégcsoport igazgatójának és dr. Csapó Gyula nyugdíjas egyetemi adjunktusnak.

CsatolmányMéret
img_9611.jpg2.94 MB
img_9616.jpg3.33 MB
img_9619.jpg3.32 MB
img_9641.jpg3.07 MB
img_9647.jpg2.97 MB
© 2004-2017.